Επιλογή Σελίδας

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο προώθησης της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, φέρνει σε επαφή τους ακαδημαϊκούς που υπηρετούν σε δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια και εξειδικεύονται σε θέματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, του Πολιτισμού, των Γραμμάτων και των Τεχνών με φορείς του εξωτερικού που θεραπεύουν τα ως άνω αντικείμενα με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη συνεργασιών.

Στόχο του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της παρουσίας του ελληνικού πολιτισμού σε όλες τις ηπείρους και η ανάδειξη της συμβολής του στη διαμόρφωση του οικουμενικού πολιτισμού. Παράλληλα, με την παρουσία και τη συμμετοχή των Ελλήνων ακαδημαϊκών ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ των κοιτίδων του ελληνισμού στο εξωτερικό και της μητροπολιτικής Ελλάδας και ενθαρρύνονται περαιτέρω συνέργειες.

Η σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι ακαδημαϊκοί να υποβάλλουν προτάσεις για συνεργασία σε χώρα του εξωτερικού της επιλογής τους. Η υποβολή αίτησης προϋποθέτει την ύπαρξη πρόσκλησης από τον συνεργαζόμενο φορέα του εξωτερικού. Κατόπιν αξιολόγησης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών επιχορηγεί τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των δικαιούχων στο εξωτερικό.

«Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό» έτους 2024


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το «Πρόγραμμα υποτροφιών για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό» έτους 2024. Το πρόγραμμα προκηρύσσεται δυνάμει της υπ’ αριθμ. 45572/Ζ1/19-04-2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2003/Β/20-04-2022).

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν κατά προτεραιότητα τα εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ και ακολούθως σε εξαιρετικές περιπτώσεις ομότιμοι Καθηγητές που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα με αντικείμενο σχετικό με την ελληνική γλώσσα, τον Πολιτισμό, τα Γράμματα και/ή τις Τέχνες σε δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο. Η κινητικότητα στο εξωτερικό θα πραγματοποιηθεί από 1/4/2024 έως 31/12/2024. Η υποτροφία καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων στη χώρα όπου θα πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα συνεργασίας.

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής περιλαμβάνονται στο κείμενο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων που βρίσκεται στον ιστοχώρο https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/ypotrofies-synergasias-me-foreis-ellinikoy-politismoy


Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, έως την Δευτέρα
15/01/2024 και ώρα Ελλάδος 14.00 στην διεύθυνση https://ams.iky.gr.


Πληροφορίες :
2103726331, afparaskevi@iky.gr
2103726348, mxarhou@iky.gr


O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.


Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α

Δείτε εδώ την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Πηγή: IKY