Επιλογή Σελίδας

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεών μας (βλ. http://www.interel.uoa.gr/erasmus/covid-19.html) και κατόπιν της περαιτέρω εξάπλωσης του κορωνοϊού και των ειδικών μέτρων που ανακοινώνονται συνεχώς στη χώρα μας και σε κάθε χώρα υποδοχής, σας ενημερώνουμε ότι:

  • Αναστέλλονται όλες οι εισερχόμενες κινητικότητες φοιτητών και προσωπικού.
  • Οι φοιτητές ERASMUS+ που βρίσκονται σε χώρες στις οποίες υπάρχει αναστολή λειτουργίας στα Ιδρύματα υποδοχής καλούνται να επιστρέψουν στην Ελλάδα υπαγόμενοι στην κατηγορία επιστροφής για λόγους ανωτέρας βίας (βλ. ανακοίνωση της 13/3/2020), εφόσον αυτό είναι εφικτό και δεν έχει επιβληθεί απαγόρευση πτήσεων προς τη χώρα μας. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει αναστολή λειτουργίας των Πανεπιστημίων, επίσης, οι φοιτητές μπορούν να επιστρέψουν με τους ίδιους όρους. Εφόσον, όμως, στην περίπτωση αυτή, οι φοιτητές επιθυμούν να παραμείνουν στο Ίδρυμα υποδοχής, τους καλούμε να λάβουν υπόψη τους όλες τις εξελίξεις, τις απαγορεύσεις και τα ειδικά μέτρα προφύλαξης που ισχύουν στην πόλη/χώρα υποδοχής, πριν λάβουν την τελική προσωπική τους απόφαση παραμονής.
  • Αναστέλλονται όλες οι μετακινήσεις φοιτητών και καθηγητών οι οποίες θα είχαν έναρξη μετά την 16η Μαρτίου 2020. Οι ανωτέρω φοιτητές-καθηγητές δύνανται λόγω ανωτέρας βίας να λάβουν το ποσό που έχουν δαπανήσει για ακυρωτικά εισιτηρίων, ασφάλιστρα ή ακυρωτικά ασφαλίστρων, προκαταβολή για στέγαση, αφού αποστείλουν ηλεκτρονικά στο ΤΕΔΣ τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση με e-mail προς όσους δηλώσουν αναστολή μετακίνησης).
  • Φοιτητές και μέλη του προσωπικού που επιστρέφουν στην Ελλάδα θα παραμένουν υποχρεωτικά για 14 ημέρες στην οικία τους σε συνθήκες καραντίνας και αν εμφανίσουν συμπτώματα θα επικοινωνήσουν οπωσδήποτε με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) για οδηγίες.

Πηγή: ΕΚΠΑ