Επιλογή Σελίδας

Ολική η μερική κάλυψη των διδάκτρων για εξωσχολικούς και ενδοσχολικούς μαθητές καλύπτουν οι υποτροφίες των ιδιωτικών σχολείων της Αθήνας. Δείτε αναλυτικά.

Επιβραβεύοντας τις επιδόσεις αλλά και το ήθος των μαθητών και μαθητριών, τα ιδιωτικά σχολεία της Αθήνας προσφέρουν την επιλογή ολικής ή μερικής κάλυψης των διδάκτρων μέσα από υποτροφίες.

Αυτές δίνονται μετά από εξετάσεις, οι οποίες ανακοινώνονται κάθε έτος από τις ιστοσελίδες των σχολείων και συνήθως πραγματοποιούνται από το Μάιο μέχρι τον Μάρτιο.

Δείτε παρακάτω μερικά από τα ιδιωτικά σχολεία της πόλης και τις υποτροφίες τους.

Σχολή ΜωραΐτηΤο Σχολείο του Ψυχικού παρέχει δέκα πλήρεις υποτροφίες – 5 για την Α’ Γυμνασίου, 3 για την Α’ Λυκείου και 2 για το Pre-IBΑ΄ Λυκείου με απαραίτητες προϋποθέσεις την άριστη επίδοση και διαγωγή. Οι υποτροφίες είναι πλήρεις (δίδακτρα και μεταφορικά) και ισχύουν μέχρι την αποφοίτηση του μαθητή ή της μαθήτριας.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε Ελληνικά, Μαθηματικά και Γενικές γνώσεις/δεξιότητες. Με βάση τα αποτελέσματα, οι δεκαπέντε (15) πρώτοι/ες κάθε βαθμίδας συμμετέχουν στη β΄ φάση της διαδικασίας που περιλαμβάνει: για το Γυμνάσιο μάθημα μέσα σε τάξη και προσωπικές συνεντεύξεις και για το Λύκειο διαγνωστική αξιολόγηση και προσωπικές συνεντεύξεις.

Πέρα από τις γνώσεις, για την παροχή υποτροφιών συνεκτιμούνται και άλλες πλευρές της προσωπικότητας των παιδιών, ενώ η τελική επιλογή των υποτρόφων προκύπτει από συνεδρίαση στην οποία συμμετέχουν εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων.

Περισσότερα εδώ

Εκπαιδευτήρια ΓείτοναΓια το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, χορηγούν συνολικά δέκα ακαδημαϊκές υποτροφίες σε μαθητές και μαθήτριες δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων που θα φοιτήσουν σε τάξεις του Γυμνασίου, του Λυκείου και του ΙΒ DP1.

Οι οκτώ χορηγούνται σε μαθητές/τριες για την Α’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου και οι δύο σε μαθητές/τριες για το IB DP1. Οι υποτροφίες δίδονται μέχρι το τέλος της εκπαιδευτικής βαθμίδας, εφόσον οι μαθητές αριστεύουν και επιδεικνύουν άριστη συμπεριφορά, ενώ οι Οι υποψήφιοι για την Α΄ τάξη του Γυμνασίου και την Α΄ τάξη του Λυκείου διαγωνίζονται στην Ελληνική γλώσσα και στα Μαθηματικά.

Οι υποψήφιοι για ΙΒ DP1 τάξη διαγωνίζονται α) στην Αγγλική γλώσσα, β) στα Μαθηματικά και γ) σε ένα εκ των τριών μαθημάτων: Βιολογία/Χημεία, Φυσική, Νεοελληνική Λογοτεχνία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή πλήρους υποτροφίας αποτελεί η επίτευξη επίδοσης άνω του 90% κατά μέσο όρο. Για την απονομή μερικής υποτροφίας απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επίτευξη επίδοσης άνω του 80% κατά μέσο όρο.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Εκπαιδευτήρια Κωστέα – ΓείτοναΟι υποτροφίες σε μαθητές άλλων σχολείων από τα Εκπαιδευτήρια απευθύνονται σε μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου/IB MYP, στην Α΄ Λυκείου/IB MYP και στο ΙΒ Diploma Programme. Δίνονται έως 5 Ολικές και έως 5 Μερικές για την Α΄ Γυμνασίου/IB MYP, έως 3 Ολικές  και έως 2 Μερικές Υποτροφίες για την Α’ Λυκείου/IB MYP και 1 Ολική και έως 3 Μερικές Υποτροφίες για το IB Diploma Programme.

Η χορήγηση Ολικής Υποτροφίας προϋποθέτει μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 80% (οι 5 πρώτοι υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία άνω του 80%) και επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη (το προφίλ του μαθητή συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του).

Η χορήγηση Μερικής Υποτροφίας (30%-80%) προϋποθέτει μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του 60% (οι 10 πρώτοι υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία άνω του 60%) και επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη (το προφίλ του μαθητή συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ (International Baccalaureate) για τους μαθητές των προγραμμάτων του). Περισσότερα για τις εξωτερικές υποτροφίες εδώ

Εν συνεχεία, τα Εκπαιδευτήρια προσφέρουν υποτροφίες για τους μαθητές που έχουν ήδη φοιτήσει για ένα τουλάχιστον ακαδημαϊκό έτος κατόπιν αξιολόγησης, με τα κριτήρια να είναι κυρίως οικονομικά. Λαμβάνονται όμως υπόψη η ακαδημαϊκή επίδοση, η διαγωγή του μαθητή, καθώς και το συνολικό προφίλ του το οποίο θα πρέπει να συνάδει με αυτό που προσδιορίζει ο Οργανισμός του ΙΒ.  Μετά την εξέταση του αιτήματος, η αρωγή καλύπτει ποσοστό 10%-100% των διδάκτρων του υποχρεωτικού προγράμματος.

Τέλος, τιμητικές υποτροφίες παρέχονται σε μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ Γυμνασίου και έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στην τρέχουσα και την προηγούμενη τάξη φοίτησης (Ε΄και ΣΤ΄Δημοτικού) βάσει περιγραφικής αξιολόγησης, και ακαδημαϊκές υποτροφίες ολικής ή μερικής απαλλαγής διδάκτρων του υποχρεωτικού προγράμματος  βάσει της βαθμολογίας που θα επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις, σε μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ Γυμνασίου, Α’ Λυκείου, ΙΒ Diploma Programme (DP1). Περισσότερα εδώ

Κολλέγιο ΑθηνώνΜέσα από το πρόγραμμα «Υποτροφιών Αριστείας» παρέχει υποτροφίες για μαθητές που θα επιτύχουν την εισαγωγή τους στο Κολλέγιο με εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη του Λυκείου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συνολική βαθμολογία πάνω από 80% στα Ελληνικά και Μαθηματικά, υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση, εξαιρετικό ήθος, ειδικά προσόντα, όπως εξωδιδακτικά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες, και τεκμηριωμένη οικονομική ανάγκη.

Οι μαθητές που θα πετύχουν στις εξετάσεις εισαγωγής με  υψηλό άθροισμα βαθμολογίας στα Νέα Ελληνικά και τα Μαθηματικά  (80% της συνολικής βαθμολογίας) καλούνται ύστερα από Ειδική Επιτροπή του Σχολείου να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση «Υποτροφίας Αριστείας» μαζί με όλα τα απαιτούμενα οικονομικά και άλλα στοιχεία και να συμφωνήσουν σε ημερομηνία για κατ’ οίκον συνέντευξη.

Οι υποτροφίες του Κολλεγίου καλύπτουν το σύνολο των διδάκτρων, την αγορά βιβλίων και τη χρήση σχολικού λεωφορείου, για όλη τη διάρκεια των σπουδών του υποτρόφου μέχρι την αποφοίτησή του από το Γενικό Λύκειο ή το Πρόγραμμα International Baccalaureate.

Περισσότερα εδώ

Εκπαιδευτήρια ΔούκαΟι «Εξωτερικές Υποτροφίες» τους αφορούν μαθητές που προέρχονται από άλλα σχολεία και την προσεχή σχολική χρονιά θα φοιτήσουν στο Γυμνάσιο, το Λύκειο και το International Baccalaureate και δίνονται έπειτα από εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε Μάρτιο. Στις εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές από ΣΤ’ Δημοτικού έως Β’ Λυκείου και Ι.Β. που δεν φοιτούν στο σχολείο και επιδεικνύουν συστηματικά υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση ή έχουν λάβει Αθλητικές ή Πολιτιστικές ή Μαθητικές Διακρίσεις.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τον οργανισμό Stelios Philanthropic Foundation δίνουν υποτροφίες σε νέους μαθητές που προέρχονται από άλλα σχολεία, ολοκληρώνουν τη Γ’ Γυμνασίου και επιθυμούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα International Baccalaureate. Για τη χορήγηση των υποτροφιών αυτών λαμβάνονται υπόψη ακαδημαϊκά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Τέλος, τα Εκπαιδευτήρια παρέχουν «Εσωτερικές Υποτροφίες» προς τους μαθητές τους, οι οποίες ισχύουν για τις τάξεις από Α’ Γυμνασίου έως Γ’ Λυκείου και Ι.Β. και βασίζονται σε κριτήρια που έχουν να κάνουν με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, την προσωπικότητά, τη συμμετοχή και τις διακρίσεις των μαθητών σε ποικίλους διαγωνισμούς και δραστηριότητες.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις εξετάσεις, την εξεταστέα ύλη και άλλα θέματα εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Υποτροφιών του σχολείου στο τηλέφωνο 210 61 86 000 -0637.

PierceΠροσφέρει υποτροφίες που έχουν διάρκεια ένα σχολικό έτος με δυνατότητα ανανέωσης, με βασικά κριτήρια την οικονομική κατάσταση της οικογένειας του υποψηφίου, την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου και τη διαγωγή του.

Για την Α’ Γυμνασίου οι δύο υποψήφιοι με την υψηλότερη επίδοση λαμβάνουν ολική υποτροφία (100%, των διδάκτρων της Α’ τάξης του Γυμνασίου) ενώ άλλοι 33 υποψήφιοι, με την αμέσως επόμενη βαθμολογία στην κατάταξη, θα λάβουν μερικές υποτροφίες (έκπτωση διδάκτρων 50%, 35% και 25%, ανάλογα με τη βαθμολογία τους).

Οι υποψήφιοι μαθητές της Α’ Λυκείου, δύο υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία (άθροισμα των βαθμών στα Αγγλικά, στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά) λαμβάνουν ολική υποτροφία (100% των διδάκτρων), με την προϋπόθεση ότι η βαθμολογία τους θα είναι μεγαλύτερη από 90/100 σε κάθε γνωστικό αντικείμενο και στο εισαγωγικό διαγώνισμα Αγγλικών. Ένας υποψήφιος, με την αμέσως επόμενη βαθμολογία, θα λάβει μερική υποτροφία (50% των διδάκτρων). Περισσότερα εδώ

Παράλληλα, το Κολλέγιο προσφέρει αθλητικές υποτροφίες, που αντιστοιχούν στο 50% των διδάκτρων, σε υποψηφίους που διακρίνονται στο τένις, την κολύμβηση, το μπάσκετ και τον στίβο, μουσικές υποτροφίες σε μαθητές που παίζουν μπάσο (ηλεκτρικό ή ακουστικό), βιόλα, κλαρινέτο, όμποε ή φαγκότο και θα φοιτήσουν στην Α΄, Β΄ ή Γ’ Γυμνασίου και υποτροφίες για σπουδές στο Deree στους αποφοίτους του Pierce που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους εκεί. 

Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’ ArcΟι υποτροφίες της ελληνογαλλικής σχολής καλύπτουν το 100%, το 50% ή το 30% των διδάκτρων και μπορούν να τις διεκδικήσουν, μέσω εξετάσεων, μαθητές του σχολείου και μαθητές που προέρχονται από άλλα σχολεία. Οι υπότροφοι θα μπορούν να διατηρούν την υποτροφία και στις τρεις τάξεις της βαθμίδας στην οποία επέτυχαν, εφόσον προάγονται με άριστα.

Οι υποτροφίες για την Α’ Λυκείου είναι δέκα (πέντε για μαθητές του Γυμνασίου της σχολής και πέντε για μαθητές άλλων Γυμνασίων) και περιλαμβάνουν δύο δωρεάν φοιτήσεις, 4 φοιτήσεις με 50% έκπτωση και 4 φοιτήσεις με 30% έκπτωση.

Για την Β’ Λυκείου τρεις για κάθε προσανατολισμό σπουδών με ανώτερο όριο τις έξι (1 δωρεάν φοίτηση, 1 φοίτηση με 50% έκπτωση και 1 με 30% έκπτωση στα δίδακτρα σε κάθε προσανατολισμό) και για την Γ’ Λυκείου τρεις για κάθε προσανατολισμό σπουδών με ανώτατο όριο της εννιά: 1 δωρεάν φοίτηση, 1 φοίτηση με 50% έκπτωση και 1 με 30% έκπτωση.

Τέλος, μαθητές/τριες που έχουν διακριθεί σε μαθητικούς διαγωνισμούς ενώσεων που θα βρείτε εδώ μπορούν να κάνουν αίτηση για υποτροφία για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Λύκειο της σχολής.

Οι διαγωνισμοί γίνονται συνήθως τον Μάιο, ενώ οι υποβολές αιτήσεων γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις δεν προαπαιτείτε η γνώση της Γαλλικής γλώσσας.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ελληνική ΠαιδείαΠροσφέρουν 12 τριετείς υποτροφίες στο 100% των διδάκτρων σε άριστους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου. Οι υποτροφίες είναι έξι για την Α’ Γυμνασίου και έξι για την Α’ Λυκείου, είναι τριετείς και ισχύουν μέχρι την αποφοίτηση των μαθητών από την αντίστοιχη σχολική βαθμίδα (Γυμνάσιο, Λύκειο), εφόσον διατηρούν άριστn επίδοση και εξαιρετική διαγωγή.

Η επιλογή γίνεται με γραπτές εξετάσεις στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά επί της διδασκόμενης ύλης της τάξης που φοιτούν καθώς και με προσωπική συνέντευξη. Προϋπόθεση αποτελεί η επίτευξη βαθμού Άριστα και στα δύο γραπτά, ενώ δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στην ΣΤ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου δημοσίων ή ιδιωτικών Σχολείων.

Περισσότερα εδώ

Νέα Γενιά ΖηρίδηΔιοργανώνουν κάθε χρόνο διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές υψηλής ακαδημαϊκής επίδοσης, παρέχοντας 85 υποτροφίες ανά έτος, οι οποίες ανανεώνονται κάθε χρόνο με την προϋπόθεση της υψηλής ακαδημαϊκής επίδοσης και της κοσμιότατης διαγωγής. Αιτήσεις δέχονται ηλεκτρονικά στην σελίδα του σχολείου, ενώ για ερωτήσεις μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο ypotrofies@ziridis.gr. Δείτε εδώ τα παλαιότερα θέματα των εξετάσεων για υποτροφίες.

ΠΗΓΗ: IN2LIFE – Νικόλας Γεωργιακώδης