Επιλογή Σελίδας

Οι νέες δυνατότητες που παρέχει η αυξανόμενη ψηφιοποίηση και δημοσιοποίηση του ιστορικού υλικού, αλλά και τα νοητικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση διαμορφώνουν μια νέα διδακτική διάσταση, η οποία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διδακτική διαδικασία, αλλά μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην απόκτηση δεξιοτήτων και συνηθειών της ιστορικής επιστημονικής πειθαρχίας. Η εκμάθηση και η αξιοποίηση των επιμέρους λειτουργιών της τεχνολογίας δεν αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο της διδακτικής αξιοποίησής της, αλλά περισσότερο θα πρέπει να ενδιαφέρει η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανεξάρτητης μάθησης για την αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας, τόσο από τους μαθητές και τις μαθήτριες όσο και από τους/τις εκπαιδευτικούς και την προσαρμογή σημαντικών όψεων της διδακτικής διαδικασίας στις νέες αυτές συνθήκες.

Κυρίαρχη είναι πλέον η άποψη, και ταυτόχρονα αποτελεί πρόκληση, η άρθρωση των κατάλληλων στρατηγικών μάθησης που υπογραμμίζουν την πρόταξη των στόχων και των επιδιώξεων της ιστορίας με την υποβοήθηση-στήριξη του υπολογιστή ως συνόλου νοητικών εργαλείων. Η υπογράμμιση της φύσης της ίδιας της επιστήμης της ιστορίας βοηθά και καθορίζει τον τρόπο εμπλοκής με τις δυνατότητες των ΤΠΕ, ενισχύοντας την ιστορική μάθηση, καθώς η εισαγωγή της τεχνολογίας δεν σχετίζεται μόνο με ζητήματα της τεχνολογίας, αλλά κυρίως με το περιεχόμενο και τις αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε κάθε γνωστικό αντικείμενο. Είναι ανάγκη οι μαθητές και οι μαθήτριες όχι απλά να ικανοποιούν τις ανάγκες δημιουργικής χρήσης των δυνατοτήτων της τεχνολογίας, αλλά να δημιουργούν υποθέσεις σημαντικές για την ιστορία, διαμορφώνοντας μια υποθήκη μεταξύ της τεχνολογίας, του περιεχομένου διδασκαλίας και των δεξιοτήτων με την υιοθέτηση «καινοτόμων και ευφάνταστων εφαρμογών».

Κατάλογος τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού για το μάθημα της ιστορίας, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, το οποίο είναι αναρτημένο στο Φωτόδεντρο «Εκπαιδευτικό Λογισμικό»:

Υποδείγματα(γ) http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/297?locale=el

Λογισμικό με τη μορφή παιχνιδιού, διερευνητικού χαρακτήρα που βασίζεται σε τεχνικές αλληλεπίδρασης. Ο μαθητής επιλέγοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό καλείται να φέρει σε πέρας μια αποστολή στην Ελλάδα της βυζαντινής εποχής.

Τοπική Ιστορία (γ) http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/262?locale=el

Το λογισμικό περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες: Εγκατάσταση προσφυγικών πληθυσμών σε μια περιοχή, Κάστρα και Πολιτείες, Οικιστική ταυτότητα μιας περιοχής, Από την «περίκλειστη» πόλη στην αστική κοινωνία. Σε κάθε ενότητα ο χρήστης έχει πρόσβαση σε κείμενα με ενεργούς δεσμούς και παραπομπές σε σχετικούς δικτυακούς τόπους, καθώς και παραπομπές που συνδέουν την τοπική με την παγκόσμια Ιστορία. Πέρα από το εποπτικό υλικό (εικόνες, βίντεο, προφορικές μαρτυρίες), υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε λεξικό (που επεξηγεί διάφορες έννοιες), σε αρχείο φωτογραφιών της ενότητας, βιογραφίες και βιβλιογραφία. Επιπρόσθετα, υπάρχουν ποικίλες δραστηριότητες για το μαθητή (ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, σταυρόλεξο, παζλ, διαθεματικές /συνθετικές εργασίες).

Επεξεργασία Ιστορικών Πηγών (γ,λ) http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/194?locale=el

Μαθησιακό περιβάλλον, που σχεδιάστηκε με στόχο τη διερευνητική μελέτη της ιστορίας με τη χρήση ιστορικών πηγών και με σκοπό να προάγει τη ενεργό συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών σε διερευνητικές διαδικασίες μάθησης που επιτρέπουν την οικοδόμηση ή την οικειοποίηση της ιστορικής γνώσης. Οι δραστηριότητες της εφαρμογής έχουν ως βάση τη δημιουργία ενός γενικού οργανωτικού και ερμηνευτικού πλαισίου για τις ιστορικές εξελίξεις και τη διαμόρφωση ιστορικής εικόνας των συγκεκριμένων περιόδων.

Το Ελληνικό Κράτος: Γέννηση και Ανάπτυξη της Σύγχρονης Ελλάδας(δ) http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/230?locale=el

Μαθησιακό περιβάλλον που σχεδιάστηκε με στόχο να εξεταστεί διαθεματικά, η πορεία συγκρότησης της σύγχρονης Ελλάδας. Συγκεκριμένος αριθμός ιστορικών πηγών για κάθε ιστορικό ερώτημα επιτρέπει την επαφή των μαθητών/τριών με όψεις του θέματος και  παρέχει τις απαραίτητες ιστορικές πληροφορίες για την απάντησή του. Τα ιστορικά θέματα της εφαρμογής είναι τα ακόλουθα: α. Οι Έλληνες της διασποράς, β. Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από την τέχνη, γ. Εκσυγχρονιστικά έργα: το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, δ. Η καθημερινή ζωή το 19ο και τον 20ό αιώνα, ε. Μετακινήσεις πληθυσμών κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα.

Το 21 εν Πλω(γ) http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/295?locale=el

Το λογισμικό έχει τη μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου που επιχειρεί να προσεγγίσει τον Ελληνικό αγώνα της ανεξαρτησίας του 1821, μέσα από την περιήγηση στη νησιώτικη Ελλάδα και τα πλοία της, στις παραμονές και στη διάρκεια του αγώνα. Η ναυσιπλοΐα και ο ναυτικός κόσμος του νησιωτικού κυρίως χώρου (τα πλοία στην ειρήνη και στον πόλεμο, η ζωή, τα ήθη και το εμπόριο, τα λιμάνια και οι ασχολίες των ναυτικών), χρησιμοποιούνται ως μέσο σύνδεσης των ιστορικών γεγονότων μεταξύ τους και με την κοινωνική πραγματικότητα της εποχής. Περιλαμβάνει ευρετήριο γεγονότων, ιστορική αφήγηση, οπτικοακουστικό υλικό και σημειωματάριο του μαθητή.

Ιστορία Γ’ και Δ’ Δημοτικού(δ)http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/273?locale=elhttp://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-istoria-c-d/upstream/pages/main.htm

H Ιστορία Γ’-Δ’ Δημοτικού είναι χωρισμένη σε 3 ενότητες: Μυθολογία (Οδυσσέας και Ηρακλής), Προϊστορία και Αρχαία Ελληνική ιστορία. Η κάθε ενότητα αποτελείται από τις δικές της υποενότητες. Οι πληροφορίες προβάλλονται με τη μορφή κειμένων, χαρτών και αφήγησης ενώ υπάρχει πολύ περιορισμένη αλληλεπίδραση με το χρήστη (συνήθως πρέπει ο χρήστης να κάνει κλικ σε κάποιο σύνδεσμο για να εμφανιστεί η επόμενη πληροφορία). Οι δραστηριότητες / ασκήσεις είναι τύπου παζλ, σωστού / λάθους και επιλογής. Το λεξικό, αν και χρήσιμο, είναι μάλλον δυσνόητο για μαθητές αυτής της ηλικίας.

Στο Σταυροδρόμι Τριών Ηπείρων: Η Ζωή στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία(δ)http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/228?locale=elhttp://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-sto-stavrodromi-trion-ipeiron-i-zoi-sti-vyzantini-aftokratoria/

Λογισμικό διερευνητικού χαρακτήρα, και με αντικείμενο τη μελέτη του Βυζαντινού πολιτισμού, μέσα από τον συνδυασμό της σχολικής γνώσης και της προσφερόμενης από το διαδίκτυο πληροφόρησης.

Πολιτικά και Διπλωματικά Γεγονότα της Νεότερης Ιστορίας μας(δ)http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/216?locale=el

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, με κύριο αντικείμενο την κατανόηση της διπλωματικής δραστηριότητας και των πολιτικών πράξεων που συντελέστηκαν τα τελευταία 200 περίπου χρόνια της νεώτερης ελληνικής ιστορίας. Επειδή τα πολιτικά και διπλωματικά γεγονότα που περιγράφονται στα σχολικά εγχειρίδια προξενούσαν πάντοτε δυσκολίες ως προς την απομνημόνευσή τους, η διαχείριση και η ανάλυση αυτών των πληροφοριών, όταν ζητείται να γίνει από τον μαθητή, τον βοηθάει στην κατανόησή τους. Ιδιαίτερα όταν η οργάνωση της γνώσης δομείται από τον ίδιο τον μαθητή, με τρόπο τέτοιο ώστε να τον εξυπηρετεί. Ενδείκνυται για την ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού.

Ομηρικά Έπη (Α’ – Β’ Γυμνασίου)

http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/281?locale=elhttp://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-omirika-epi-a-b/

Η εφαρμογή τρέχει σε περιβάλλον φυλλομετρητή ιστού (Browser) και περιλαμβάνει θέματα από τα έργα το Ομήρου καθώς και το κοινωνικό τους πλαίσιο. Συγκεκριμένα το κεντρικό περιβάλλον είναι χωρισμένο στις ενότητες: Ομηρικός πολιτισμός και κοινωνία, Η θέση των θεών στον Όμηρο, Η θέση του ανθρώπου στον Όμηρο, Λογοτεχνική ανάλυση, Το ταξίδι του Οδυσσέα, Ομηρική Τροία – Το στρατόπεδο των Αχαιών, Πρόσθετο υλικό. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό, εποπτικό υλικό και δραστηριότητες.

Κόσμος http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/293?locale=el

Το εκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων «ΚΟΣΜΟΣ» είναι ένα μαθησιακό εργαλείο εξερεύνησης, πειραματισμού και σύνθεσης για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την εξέλιξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων μέσα στο χώρο και το χρόνο, καθώς και για το φυσικό περιβάλλον. Αναφέρεται στην επεξεργασία θεμάτων συνδυασμένης μελέτης του φυσικού χώρου και της κατανομής και εξέλιξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε αυτό διαχρονικά.

Κασταλία(γ, λ) http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/313?locale=el

Μαθησιακό περιβάλλον διαλογικών πολυμέσων για την διερευνητική μελέτη της Ιστορίας και της Τέχνης με τη χρήση ιστορικών πηγών. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην ιστορία της Κορίνθου και της Αθήνας καθώς και στις συνθήκες που διαμόρφωσαν την αρχαία ελληνική τέχνη. Το λογισμικό διαθέτει στον μαθητή ιστορικές πηγές ως πληροφοριακό υλικό και σειρά εργαλείων (βιβλιοθήκες έρευνας οργανωμένες σε βάση δεδομένων, εικονικό μουσείο, χάρτες, ευρετήρια) για την επεξεργασία των πηγών. Διαθέτει επίσης χώρο εργασίας μέσα στον οποίο μπορούν να μελετηθούν επιλεγμένες θεματικές ενότητες του γνωστικού αντικειμένου.

Ιστορικός Άτλαντας CENTENNIA(γ, λ) http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/250?locale=el

Ιστορικός Άτλαντας, οδηγός στην ιστορία της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής κατά την 2η χιλιετία μ.Χ., βασισμένος σε μια πλούσια ακολουθία χαρτών, παρουσιάζει, μέσα από 9.000 αλλαγές συνόρων την ιστορική διαδρομή όλων των αυτοκρατοριών, βασιλείων και εθνικών κρατών των προαναφερθέντων περιοχών Μία μοναδική ιστορική περιήγηση στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, κατά τη διάρκεια της δεύτερης χιλιετίας. Απαραίτητο εργαλείο για κάθε μελετητή της ιστορίας, ιδανικό βοήθημα για κάθε εκπαιδευτικό που διδάσκει ιστορία σε οποιαδήποτε βαθμίδα, αλλά και για όλους του μαθητές, που θα μάθουν διασκεδάζοντας.

Ιστορία Γυμνασίου(γ)http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/292?locale=el

Η εφαρμογή τρέχει σε περιβάλλον φυλλομετρητή ιστού (Browser) και περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό με θέματα από την Ιστορία της Ελλάδας. Επικοινωνίες μεταξύ των πολιτισμών του Αιγαίου κατά την εποχή του χαλκού, Η ίδρυση μιας αποικίας στο πλαίσιο του Β’ ελληνικού αποικισμού (8ος – 6ος αι. π.Χ.), Όψεις της καθημερινής ζωής στην Αθήνα της κλασικής εποχής, Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, Λάβαρα και σημαίες της επανάστασης του 1821, Η εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων, 15ος – 16ος αι., Η διαμόρφωση των συνόρων της Ελλάδας, 1830-1948, H Ελλάδα της κατοχής και της αντίστασης.

Διαδραστική Ιστορία(δ, γ) http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/243?locale=el

Το λογισμικό «Διαδραστική Ιστορία» είναι ένα ολοκληρωμένο προϊόν εκπαιδευτικού λογισμικού που αποτελεί έναν διαδραστικό ιστορικό άτλαντα της Ελλάδας, καλύπτοντας χρονικά όλες τις εποχές και χωρικά όλο τον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να περιηγούνται στο χώρο και στο χρόνο, να εστιάζουν σε περιοχές ή/και περιόδους ενδιαφέροντος και να μελετούν περιγραφές τοποθεσιών, γεγονότων, κλπ. Το περιεχόμενο του λογισμικού «Διαδραστική Ιστορία» είναι χωρισμένο σε 15 χρονικές ζώνες, από την εποχή του Λίθου έως και την Σύγχρονη Ελλάδα, οι οποίες ονομάζονται Κανάλια. Κάθε Κανάλι διαθέτει ως γεωγραφικό υπόβαθρο έναν προεπιλεγμένο χάρτη (του Ελλαδικού ή ευρωπαϊκού χώρου ανάλογα με την ιστορική περίοδο που μελετάτε), ενώ σε επίπεδο ιστορικού περιεχομένου περιλαμβάνονται επιμέρους ενότητες και υποενότητες, οι οποίες διαμορφώνονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε εποχής.

ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ(δ, γ, λ)http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/240?locale=elhttp://ts.sch.gr/repo/online-packages/lyk-istopolis/istopolis/client/index2.php

Το εκπαιδευτικό λογισμικό ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ αποτελεί ένα δικτυακό υπερμεσικό εκπαιδευτικό περιβάλλον με στόχο τη διδασκαλία στην τάξη σε γνωστικά αντικείμενα όπως η Ιστορία. Ενσωματώνει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, με κείμενα, εικόνες και video, οργανωμένο σε 78 θεματικές ενότητες και προσφέρει εργαλεία αναζήτησης στο περιεχόμενο αυτό, όπως θεματικό κατάλογο, χρονολόγιο και γεωγραφική πλοήγηση. Στηρίζεται στη διερευνητική προσέγγιση του περιεχομένου και υποστηρίζει δραστηριότητες μαθητών, όπως η συμπλήρωση και on-line υποβολή ασκήσεων και η σύνταξη εργασιών σε μορφή ιστοσελίδων, μέσα από ολοκληρωμένο περιβάλλον κατασκευής εργασίας. Η χρήση του στην τάξη οργανώνεται με βάση εκπαιδευτικά σενάρια, τα οποία συντάσσονται μέσα από ολοκληρωμένο εργαλείο κατασκευής σεναρίων.

Ναυσιπλοΐα στη Μεσόγειο και ο Ρόλος της από την Αρχαία Εποχή έως Σήμερα(γ)http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/213?locale=el

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο με κεντρική ιδέα τη μελέτη της ιστορικής εξέλιξης της ναυσιπλοΐας στη Μεσόγειο, προκειμένου να συνδεθούν οι δραστηριότητες της ναυτοσύνης και του εμπορίου με τη διαμόρφωση κοινωνικό-πολιτικών συνθηκών. Παράλληλα με την ιστορικo-κριτική προσέγγιση, το ερευνητικό πεδίο της πλεύσης προσφέρεται και για τη διενέργεια μαθηματικών μετρήσεων, χαρτογραφικών παρατηρήσεων και ασκήσεων προσανατολισμού. Τα εκπαιδευτικά σενάρια, που αποτελούν το συνεκτικό ιστό των δραστηριοτήτων, δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων προσέγγισης των επιστημονικών πεδίων της Ιστορίας, της Λογοτεχνίας, των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, που υπακούουν στις αρχές της διεπιστημονικότητας, του οργανωμένου μεθοδολογικού βηματισμού και της επιχειρηματολογικά τεκμηριωμένης απόδειξης στην επίλυση προβλημάτων ή στην απάντηση ερωτημάτων.

Η Ελλάδα και ο Κόσμος από τον 19ο στο 20ο Αιώνα(γ, λ)http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/318?locale=el

Διερευνητικό εκπαιδευτικό λογισμικό που μελετά ιστορικά φαινόμενα και γεγονότα της Νεότερης Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Ιστορίας. Μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες ο μαθητής ταξιδεύει στο χώρο και στο χρόνο ανακαλύπτοντας πληροφορίες Σε ιστορικά γεγονότα και συνθέτει μια κριτική άποψη σε αυτά συγκρίνοντας τις διαθέσιμες πηγές. Αποτελείται από δυο παράλληλα σενάρια. Το πρώτο σενάριο είναι αυτό της Ελληνικής Ιστορίας από τη σύσταση του νέου Ελληνικού κράτους έως την μεταπολίτευση. Το δεύτερο σενάριο είναι αυτό της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ιστορίας από την περίοδο των μεγάλων αυτοκρατοριών στο τέλος του 19ου αι., έως τη λήξη του ψυχρού πολέμου και την κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ. Το λογισμικό επιτρέπει στο χρήστη με τη βοήθεια των βασικών εργαλείων του χάρτη και της χρονομηχανής να εστιάσει καταρχήν χωρικά και χρονικά στο αντικείμενο της ιστορικής του μελέτης και να διερευνήσει τα γεγονότα μέσα από ένα πλήθος ιστορικών πηγών.

Η πόληhttp://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/197?locale=el

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο-εφαρμογή που συνδυάζει προσαρμοσμένο λογισμικό δυναμικής χαρτογράφησης και εκπαιδευτικά σενάρια που προσεγγίσουν την έννοια της πόλης ως διαθεματικό κρίκο. Kεντρικός άξονας είναι η σύνδεση των γνώσεων από διάφορα γνωστικά αντικείμενα, έχοντας σαν σημείο αφετηρίας, αλλά και σαν καταληκτικό σημείο- πεδίο εφαρμογής, την πόλη. Το θεωρητικό υπόβαθρο του πακέτου συντίθεται από διάφορους τομείς της ανθρωπογεωγραφίας, οι οποίοι μελετούν διαφορετικές όψεις της ζωής και της ανάπτυξης των πόλεων. Τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά σενάρια ομαδοποιήθηκαν σε τρεις ευρύτερες ενότητες. Η πρώτη ενότητα (0) είναι εισαγωγική, για την εξοικείωση των μαθητών με το λογισμικό και τις έννοιες που θα πραγματευτούν στις υπόλοιπες ενότητες. Η μεγάλη θεματική Ενότητα 1 πραγματεύεται «την οικονομική και κοινωνική οργάνωση των πόλεων», όπου η έννοια της πόλης προσεγγίζεται μέσα από την εποικοδόμηση των πρότερων γνώσεων και βιωμάτων των μαθητών από τα γνωστικά αντικείμενα της Γεωγραφίας του γυμνασίου και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Η επόμενη μεγάλη θεματική Ενότητα 2 αναφέρεται στην «ιστορία και στο μέλλον των πόλεων», όπου οι πόλεις της Μεσογείου και της Ευρώπης χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα για την εποικοδόμηση των πρότερων γνώσεων των μαθητών, κυρίως από το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας.

Θέματα Ιστορίας της Τέχνηςhttp://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/320?locale=el

Το λογισμικό προσφέρει τη δυνατότητα διερευνητικής πλοήγησης σε καλλιτέχνες και έργα του 14ου, 15ου, 16ου & 19ου αιώνα. Ο μαθητής ταξιδεύει στο χώρο και στο χρόνο, για παράδειγμα στην Ιταλία την εποχή της Αναγέννησης. Το ταξίδι γίνεται με τη χρονομηχανή και με επιλογή χώρας και έπειτα πόλης πάνω στον αντίστοιχο χάρτη της κάθε περιόδου. Στη συνέχεια ο μαθητής μέσω της ψηφίδας «εξερευνητής πινάκων» μπορεί να δει πληροφορίες για το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό πλαίσιο της περιοχής, τα σημαντικά μνημεία και τους καλλιτέχνες που έδρασαν εκεί καθώς και τα έργα τους. Το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα εστίασης, μεγέθυνσης, απομόνωσης τμημάτων ενός καλλιτεχνικού έργου και παραβολής με άλλα έργα.

Αβάκιο (E-Slate) II (Ατθίδες)http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/248?locale=el

Το Αβάκιο (E-SLATE) είναι ένα περιβάλλον για διερευνητική μάθηση που προσφέρει στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα (ερευνητές, εκπαιδευτικούς, μαθητές, συγγραφείς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, εκδότες) εργαλεία υψηλού επιπέδου για τη σύνθεση εκπαιδευτικών «Μικρόκοσμων» για πειραματισμό και διερεύνηση φαινομένων, εννοιών, υποθέσεων και συσχετισμών. […] Εγκαθιστά μια εκτενή σειρά Μικρόκοσμων που έχουν κατασκευαστεί με το Αβάκιο στο πλαίσιο διαφόρων έργων και συγκεκριμένα: Μυκήνες: πρότυπο λογισμικό με αντικείμενο τη μελέτη του Μυκηναϊκού πολιτισμού μέσα από ανασκαφές (έργο Οδυσσέας Μικρόκοσμοι διατήρησης της ενέργειας: μικρόκοσμοι για τη μελέτη του φαινομένου διατήρησης της ενέργειας (έργο Οδυσσέας-ΕΠΕΑΕΚ).

Άξονεςhttp://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/245?locale=el

Το Ολοκληρωμένο Προϊόν Εκπαιδευτικού Λογισμικού «ΑΞΟΝΕΣ» αποτελεί ένα περιβάλλον μάθησης που αξιοποιεί τις σύγχρονες εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (κυρίως το Διαδίκτυο και τα αλληλεπιδραστικά πολυμέσα) για να υποστηρίξει εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενεργούς διερεύνησης και οικοδόμησης των γνώσεων σε συνθήκες κοινωνικής αλληλεπίδρασης και συνεργασίας στα γνωστικά αντικείμενα της Τεχνολογίας Α’ και’ Γυμνασίου, της Βιολογίας Α’ και Γ’ Γυμνασίου και της Ιστορίας Β’ και Γ’ Γυμνασίου. Το Ολοκληρωμένο Προϊόν Εκπαιδευτικού Λογισμικού «ΑΞΟΝΕΣ» αποτελείται από τα τρία παρακάτω υποσυστήματα: Το ΑΞΟΝΕΣ 3Δ Εργαλείο Συγγραφής: είναι λογισμικό δημιουργίας τρισδιάστατων εικονικών αναπαραστάσεων το οποίο επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει ή να μετατρέψει εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός των εικονικών κόσμων για διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Το ΑΞΟΝΕΣ 3Δ Εφαρμογή Εκτέλεσης είναι το περιβάλλον εκτέλεσης των τρισδιάστατων εικονικών αναπαραστάσεων και των εμπεριεχόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που δημιούργησε ο καθηγητής με το ΑΞΟΝΕΣ 3Δ Εργαλείο Συγγραφής, από τους μαθητές. Η εφαρμογή εκτέλεσης είναι ενσωματωμένη και προσβάσιμη μέσα από το Διαδικτυακό Περιβάλλον Ολοκλήρωσης και ενοποιείται με τις εκπαιδευτικές λειτουργίες του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος. Το ΑΞΟΝΕΣ Αυτοτελές Διαδικτυακό Περιβάλλον Ολοκλήρωσης είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα διάθεσης εκπαιδευτικού περιεχομένου και εκπαιδευτικών σεναρίων (συμπεριλαμβανομένων και των τρισδιάστατων εικονικών αναπαραστάσεων και δραστηριοτήτων εντός αυτών) για τα προσφερόμενα.

Ένας περιηγητής στις πόλεις-κράτη του ελληνικού χώρου τον 5ο αιώνα π.Χ.http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/233?locale=el

Αντικείμενο του εκπαιδευτικού πακέτου είναι η παρουσίαση θεμάτων που άπτονται της καθημερινής και θρησκευτικής ζωής, της διασκέδασης και ψυχαγωγίας, των πεποιθήσεων-αντιλήψεων και ιδεολογιών, των διαπροσωπικών σχέσεων αλλά και της θέσης της γυναίκας και των γερόντων σε ορισμένες από τις σημαντικές πόλεις-κράτη του Ελληνικού χώρου τον 5ο αιώνα π.Χ., όπως της Αθήνας, της Σπάρτης, της Κορίνθου και της Θήβας. Μέσα από την παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε πόλης-κράτους, το έργο στοχεύει να προβάλλει τη δράση και τη στάση των αρχαίων Ελλήνων στα κοινά και τον τρόπο που βίωναν τα καθημερινά θέματα/προβλήματα σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, ώστε οι μαθητές να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσά τους, να συνειδητοποιήσουν ότι η κατανόηση κάθε κοινωνίας προϋποθέτει τη μελέτη όλων των πτυχών της (πολιτικής, οικονομικής, θρησκευτικής κ.λ.π.)., να αναγνωρίσουν την κοινή πολιτισμική ταυτότητα και τους κοινούς δεσμούς. Παράλληλα δε, να μυήσει τους μαθητές στην Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και στο ιστορικό και κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρό της.

Δυναμικές Ισορροπίεςhttp://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/227?locale=el

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, με κεντρικό άξονα μια διαδικασία που αναφέρεται ως αρχή Le Chatelier. Η αρχή αυτή διδάσκεται στα πλαίσια του μαθήματος της Χημείας, έχει όμως πολύ ευρύτερες εφαρμογές στη Φυσική τη Βιολογία, την Οικονομία, την Κοινωνιολογία και την Ιστορία. Είναι ένα διαθεματικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει ως σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με μακροέννοιες όπως: σύστημα, αλληλεπίδραση, (δυναμική) ισορροπία, μεταβολή, απόκριση στη μεταβολή. Η εξοικείωση αυτή επιχειρείται με την επεξεργασία Των εννοιών αυτών σε διάφορα γνωστικά πεδία όπως είναι η Οικολογία, η Χημεία, η Βιολογία, η Οικονομία, η Κοινωνιολογία, η Ιστορία. Οι παραπάνω έννοιες ανήκουν στις διεπιστημονικές μακροέννοιες οι οποίες είναι σημαντικές για τη δόμηση της σκέψης. Με το υλικό αυτό γίνεται εμφανές ότι οι μακροέννοιες διατηρούν ορισμένα βασικά κοινά χαρακτηριστικά στους διάφορους επιστημονικούς κλάδους, ταυτόχρονα όμως μετασχηματίζονται σε κάποιο βαθμό, ανάλογα με την ιδιαίτερη φύση του κάθε κλάδου.

Γαία ΙΙhttp://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/254?locale=el

Εκπαιδευτικό περιβάλλον αποτελούμενο από 7 μικρόκοσμους για τη διδασκαλία φαινομένων που σχετίζονται με τη ΓΗ, με διαθεματική προσέγγιση 5 γνωστικών αντικείμενων, Γεωγραφίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Αστρονομίας, Ιστορίας Επιστημών και Τεχνολογίας.

Διαστημικό Σχολείοhttp://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/298?locale=el

το Διαστημικό Σχολείο, ένα πολυχρηστικό παιγνίδι για τους μαθητές του Γυμνασίου το οποίο είναι ταυτόχρονα και καινοτομικό όσον αφορά τον τρόπο παρουσίασης γνωστικών αντικειμένων από όλο το φάσμα του αναλυτικού προγράμματος της Γ΄ γυμνασίου. Η ιστορία τοποθετείται στο-όχι πολύ μακρινό-μέλλον όπου οι γειτονικοί πλανήτες έχουν κατοικηθεί από την ανθρωπότητα και που οι άνθρωποι εκεί ζουν σε ειδικούς διαστημικούς σταθμούς-αποικίες. Η Σελήνη αποτελεί τη βασική αποικία συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων, ενώ μία μικρότερη αποικία υπάρχει στον Άρη. Οι αποικίες στην Αφροδίτη και στον Ερμή βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο λόγω των τεράστιων θερμοκρασιών που επικρατούν στους πλανήτες αυτούς.

Θύμησιςhttp://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/256?locale=el

Με κεντρικό άξονα και αφετηρία κείμενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, στοχεύει στην διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με στοιχεία ιστορίας, πολιτισμού και αρχαιολογίας. Μέσα από το «Ανθολόγιο» ο μαθητής κατανοεί την ιστορική συνέχεια και την διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, ενεργοποιείται απέναντι στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών, εξοικειώνεται με νέους τρόπους παρουσίασης της γνώσης και μπορεί να στηρίξει την εκπαίδευσή του στην αρχαία γλώσσα πάνω στην γνώση της νέας ελληνικής. Η εισαγωγή έντονης πολιτιστικής διάστασης στην διδασκαλία αρχαίων ελληνικών και η έμφαση στην διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας αρχαίων κειμένων είναι δύο σημαντικά χαρακτηριστικά του λογισμικού. Θέματα όπως ο αθλητισμός, η μουσική, η εκπαίδευση, οι σχέσεις άνδρα-γυναίκας, οι μύθοι του Αισώπου καλύπτονται από το λογισμικό, το οποίο περιλαμβάνει και ξενάγηση στην αρχαία Αγορά της Αθήνας και τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Πλήθος εικαστικού υλικού (μουσειακά ευρήματα, αναπαραστάσεις μουσείων και βιντεοσκοπήσεις) υποστηρίζει τα θέματα αυτά.

Πολλαπλές Αναπαραστάσειςhttp://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/309?locale=el

Διαθεματική προσέγγιση (επιστημολογική-φιλοσοφική) μέσω πολλαπλών αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Περιέχει προσομοιώσεις πειραμάτων για την κίνηση στο κεκλιμένο επίπεδο, για τις διαδοχικές κινήσεις σωμάτων, για το ηλεκτρικό πεδίο και τα λογικά κυκλώματα και άλλα. Περιλαμβάνονται επίσης κείμενα ιστορίας και φιλοσοφίας των επιστημών σχετικά με τα προσομοιωμένα πειράματα.Για άμεση ενημέρωση βρείτε τη σελίδα του fresh education στο f/b εδώ

Ιστορία Α΄ Γυμνασίου: Στα ίχνη των αρχαίων προγόνων(γ, λ)

Πρόκειται για εκπαιδευτικό λογισμικό με επιλεγμένα θέματα από την ύλη της Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου, που μπορεί να αξιοποιηθεί και στη διδασκαλία της Ιστορίας της Α΄ Λυκείου. Περιέχει πληροφορίες (με τη μορφή απαντήσεων σε ερωτήματα προς διερεύνηση) για την προϊστορική περίοδο, τον πολιτισμό του Αιγαίου, το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο, την πόλη-κράτος και την αθηναϊκή ηγεμονία. Το υλικό του λογισμικού είναι κυρίως πρωτογενείς ή δευτερογενείς ιστορικές πηγές. Η έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των ιστορικών πηγών, στη μελέτη τους και την κριτική αξιολόγηση. Τα σενάρια βάσει των οποίων είναι δομημένη κάθε θεματική ενότητα προβλέπουν τη διατύπωση ενός προβλήματος-ερωτήματος και την ενθάρρυνση του μαθητή να διατυπώσει υποθέσεις, να αναζητήσει την απάντηση μέσω της διερεύνησης ιστορικών πηγών και να συνθέσει τη δική του πρόταση, με τη βοήθεια και των εργαλείων ευρετηρίου πηγών και του σημειωματάριου.

Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου (γ, λ)

Πρόκειται για εκπαιδευτικό λογισμικό με επιλεγμένα θέματα από την ύλη της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου.  Σε κάθε θεματική ενότητα εμφανίζονται στην οθόνη έξι διαφορετικά εικονίδια, κάθε ένα εκ των οποίων χρησιμεύει για την προσπέλαση μιας υποενότητας της υπό εξέταση ενότητας. Το εικονίδιο <Αναζήτηση> δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης λέξεων ή φράσεων σε όλα τα κείμενα της ενότητας.

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας 1821-2003(δ)

Οι μέρες δόξας αλλά και οι σκληρές μέρες της ιστορίας της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας δίνονται ανάγλυφες, με έναν πολύ εύχρηστο τρόπο, χρησιμοποιώντας σύγχρονες παραστατικές μεθόδους.Η ποιότητα αναπαράστασης, τα λιτά κείμενα, η πρωτότυπη μουσική, οι ευχάριστες αφηγήσεις και η δυνατότητα ελεύθερης πλοήγησης μέσα στις ιστορικές πηγές, κεντρίζουν το ενδιαφέρον και γίνονται το κίνητρο για την αναζήτηση και τη μάθηση. Το έργο αποτελεί ένα σύγχρονο και απαραίτητο μαθησιακό εργαλείο για το μαθητή, το φοιτητή, τον ερευνητή και το δάσκαλο, και μια ενδιαφέρουσα πηγή ιστορικής εγκυκλοπαιδικής γνώσης για όλη την οικογένεια.

Διάνοια(δ, γ)

Το λογισμικό αναφέρεται στην περίοδο των προϊστορικών χρόνων και του μυκηναϊκού πολιτισμού. Βασίζεται στη διερεύνηση συνόλου πολυμεσικής πληροφορίας και πηγών με τη συλλογή στοιχείων και τη σύνθεση εργασιών.

Από το Παρόν στο Παρελθόν: Θέματα Βυζαντινής Ιστορίας(γ)

Το λογισμικό δημιουργείται σε συνεργασία με την Πληροφορική Τεχνογνωσία και το Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ/ 2ο ΚΠΣ (2000) καλύπτει δέκα διδακτικές ώρες του μαθήματος της Ιστορίας στη Β΄ Γυμνασίου, στόχος η διεύρυνση της ύλη του εγχειριδίου και των στόχων της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας. Πρόθεση η διερεύνηση ως στοιχείο της διδακτικής μεθοδολογίας για την προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων και η ανάπτυξη της αυτενέργειας των μαθητών.

Πηγή: fresh-education