Επιλογή Σελίδας

Νέο εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, τις βασικές αρχές του οποίου έχουν ήδη περιγράψει «ΤΑ ΝΕΑ», μελετάει το υπουργείο Παιδείας. Αυτό θα περιλαμβάνει, εφόσον καταλήξει τελικά το υπουργείο Παιδείας σε κοινή απόφαση με τους φορείς της εκπαίδευσης, τον συνυπολογισμό του βαθμού ενός ισχυρού Εθνικού Απολυτηρίου και από τις τρεις τάξεις του Λυκείου, με διαφορετικό συντελεστή ανά τάξη. Τα παραπάνω θα τεθούν σε διαβούλευση το επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να συγκεκριμενοποιηθούν οι κατευθύνσεις που θα πάρει το υπουργείο Παιδείας. Πάντως, όπως είναι γνωστό, μέχρι τα Χριστούγεννα θα κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση νέος νόμος – πλαίσιο, στον οποίο θα συμπεριληφθεί και το νέο εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.

Παράλληλα, θα θεσπιστεί ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ, τα οποία θα μπορούν να καθορίζουν βάση εισαγωγής υψηλότερη της ελάχιστης. Το υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει ακόμη να ενισχύσει σημαντικά την ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση), η οποία σήμερα είναι σε μεγάλο βαθμό παροπλισμένη. Στο μέλλον μάλιστα ο ρόλος της θα είναι κρίσιμος για την κατάλληλη αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Το πρόγραμμα σπουδών των πανεπιστημίων θα εμπλουτιστεί παράλληλα με νέες εκπαιδευτικές θεματικές, όπως εθελοντισμός, επιχειρηματικότητα κ.λπ.

ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ