Επιλογή Σελίδας

Γίνετε μέλος της μεγαλύτερης E-Learning κοινότητας στην Ελλάδα διαλέγοντας ανάμεσα σε περισσότερα από 350 προγράμματα επιμόρφωσης στην ελληνική γλώσσα και πάνω από 40 στην αγγλική 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα αναπτύσσεται ραγδαία η ηλεκτρονική μάθηση και τα διαδικτυακά μαθήματα γίνονται όλο και πιο δημοφιλή καθώς η τεχνολογία προσφέρει πολλά νέα εργαλεία για τη βελτίωση των μεθόδων μάθησης.

Το E-Learning είναι μια λύση πολύ πιο οικονομική και φιλική στο περιβάλλον αφού μειώνει τις μετακινήσεις εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών καθώς και τη χρήση του χαρτιού ενώ επίσης εξοικονομεί χρόνο. Ακόμη, προσφέρει εξατομικευμένη εκπαίδευση που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να την προσαρμόσουν στις συνθήκες της ζωής τους διατηρώντας ταυτόχρονα τον δικό τους ρυθμό μάθησης.

Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) λειτουργεί για 19η χρονιά με μεγάλη επιτυχία ένα εκτεταμένο πρόγραμμα E-Learning. Πρόκειται για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα, το οποίο παρέχει προγράμματα επιμόρφωσης εξ αποστάσεως, που συνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας, κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

Τα προγράμματα διαδικτυακής επιμόρφωσης που προσφέρει το ΕΚΠΑ έχουν σχεδιαστεί με στόχο να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και να εφοδιάζουν τους εκπαιδευόμενους με τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.

Σήμερα, το E-Learning του ΕΚΠΑ προσφέρει περισσότερα από 350 προγράμματα επιμόρφωσης στην ελληνική γλώσσα και πάνω από 40 στην αγγλική γλώσσα. Στην ανάπτυξη και την υλοποίησή τους συμμετέχουν περισσότεροι από 100 καθηγητές του Ιδρύματος και ήδη έχουν επιμορφωθεί περισσότερα από 80.000 άτομα.

Το υψηλό επίπεδο επιμόρφωσης που προσφέρουν τα προγράμματα του ΕΚΠΑ διασφαλίζεται τόσο από το κύρος του αρχαιότερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας, όσο και από την υιοθέτηση των πιο σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, μεθόδων και εργαλείων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν προγράμματα από ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών κατευθύνσεων και επαγγελματικών τομέων αιχμής, όπως Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Coaching, Marketing, Τουριστικά, Ναυτιλιακά, Πληροφορική, Web Development, Υγεία, Ψυχολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Παιδαγωγικά, Ειδική Αγωγή, κ.ά.

Μπορεί κανείς να βρει ακόμα και προγράμματα που συνδέονται με τη νέα εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως Fintech & Digital Transformation in Financial Services, Blockchain Developer και Artificial Intelligence and Machine Learning. Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση συνιστά παράμετρο πρωταρχικής σημασίας για την επαγγελματική -και όχι μόνο- ζωή των Ελλήνων, παρόλα αυτά η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στις τέσσερις χώρες, μαζί με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Πολωνία, με τις χαμηλότερες επιδόσεις στον τομέα αυτό, σύμφωνα με το «Digital Economy and Society Index Report» (2019).

Συγκεκριμένα η Ελλάδα υστερεί στους τομείς: συνδεσιμότητα, ανθρώπινο δυναμικό, χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, ενσωμάτωση ψηφιακής τεχνολογίας και ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒ, εξάλλου, έδειξε ότι ήδη το 35,6% των επιχειρήσεων του παραγωγικού τομέα της οικονομίας αντιμετωπίζει  δυσκολίες στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, ενώ πέντε στις δέκα επιχειρήσεις διαπιστώνουν ελλείψεις στις δεξιότητες του υφιστάμενου προσωπικού τους.

Τα προγράμματα, που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του E-Learning του ΕΚΠΑ, απευθύνονται σε ενδιαφερόμενους κάθε ηλικίας, οι οποίοι επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους, να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους (upskilling) και να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά εργασίας.

Ακόμη, πέρα από τα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης, υπάρχουν και προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης, όπως προγράμματα δημιουργικής γραφής, lifecoaching, αυτοβελτίωσης, διαχείρισης άγχους, κ.ά.

Η εκπαιδευτική διαδικασία υλοποιείται εξ αποστάσεως μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας, φιλικής προς τον χρήστη, που αξιοποιεί και ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να υποστηρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου.

Ανάλογα με το αντικείμενο του προγράμματος, εκτός από το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή, περιλαμβάνονται videos με διαλέξεις καθηγητών, παρουσιάσεις με animation, λογισμικές εφαρμογές, live streaming συναντήσεις, αλλά και virtual reality τεχνικές.  Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν και διά ζώσης συναντήσεις.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Eπιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Σ’ όλα τα Προγράμματα απονέμονται βαθμοί ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό, λαμβάνουν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

Info

Περισσότερες πληροφορίες για τα εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης από το E-Learning του Ε.Κ.Π.Α. μπορείτε να βρείτε στις σελίδες:

https://elearningekpa.gr προγράμματα στα ελληνικά

https://elearninguoa.org προγράμματα στα αγγλικά

Το E-Learning του ΕΚΠΑ  λειτουργεί υπό την οργάνωση και επίβλεψη του Καθηγητή Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Π.Ε. Πετράκη, Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος.

Πηγή: Protagon.gr