Επιλογή Σελίδας

Απαντώντας στην από 28/06/2019 αίτηση που μας απέστειλε το σωματείο «Ορίζοντες», με την οποία ζητά έγκριση για τη διεξαγωγή Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Χορεύοντας οι λέξεις του τόπου μου», σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 36/12-09-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο: «Χορεύοντας οι λέξεις του τόπου μου» που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες όλων των τύπων των σχολείων Π/θμιας (Ε’ και Στ’ τάξεις Δημοτικού) και Β/θμιας (Γυμνάσια και Λύκεια) όλης της χώρας για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Ο εν λόγω διαγωνισμός αναμένεται να υλοποιηθεί από το Σεπτέμβρη του 2019 έως και τον Απρίλιο του 2020.

Οι σχολικές μονάδες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, ενώ θα μπορούν να υποβάλουν τις δράσεις τους μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020. Οι δράσεις ολοκληρώνονται με τη διοργάνωση Φεστιβάλ για τις ομάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Το Φεστιβάλ και η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο του 2020.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο Διαγωνισμό να είναι προαιρετική.

2. Δεν θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού θα είναι δωρεάν.

3. Τα έργα των μαθητών/-τριών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/-τριών.

4. Οι σχετικές δραστηριότητες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις – κυρίως στα μαθήματα της Ευέλικτης Ζώνης, Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής, Εικαστικών, Ερευνητικής Εργασίας, αλλά και εκτός Ωρολογίου Προγράμματος στο πλαίσιο του Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων (Πολιτιστικό Πρόγραμμα)- προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του Προγράμματος Σπουδών και να μην παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

5. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό θα υλοποιηθεί με ευθύνη των εκπαιδευτικών των επιμέρους σχολικών μονάδων και με την άδεια των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών.

6. Η διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση έργων που έχουν αποσταλεί και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών (και κατά τα ισχύοντα στο ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», ΦΕΚ 25, τ. Α΄, 04.03.1993).

Για τη μετακίνηση των μαθητών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ.33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Επίσης, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες:

email: info@horizontes4all.org.gr

ιστοσελίδα: www.horizontes4all.org.gr

Υπεύθυνη Προγράμματος: Τσενέ Κωνσταντίνα

e-mail: natse@sch.gr

τηλ: 6970185226

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

ΠΗΓΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ