Επιλογή Σελίδας

Ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο το 2020, η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία προκηρύσσει Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής με τίτλο «Από τα Παιδιά και τους Νέους για το Τόκιο 2020 με Αριστεία, Σεβασμό και Φιλία» για το σχολικό έτος 2019-2020.

Ο διαγωνισμός αφορά στην δημιουργία ζωγραφικών έργων αφιερωμένων στις αξίες και τα ιδεώδη του Ολυμπισμού. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές μαθαίνουν να  σκέφτονται κριτικά, να  συνεργάζονται, να ερευνούν, να  εκφράζονται, να δημιουργούν και να επικοινωνούν. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν νέους τρόπους διδασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η σύνδεση του σχολείου με το κοινωνικό περιβάλλον. Η εστίαση στα Ολυμπιακά ιδεώδη ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής μας και στο έντονο ενδιαφέρον των παιδιών και εφήβων για το επίκαιρο αυτό ζήτημα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον συσχετισμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων με τις αρχές και τα ιδεώδη του Ολυμπισμού, στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης των δράσεων για την ενίσχυσης μιας υγιούς, ανοικτής και ανεκτικής κοινωνίας. 

Οι διακριθέντες μικροί καλλιτέχνες θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Έδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής το Σάββατο 2 Μαΐου 2020. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Εκπαιδευτικό/Kαλλιτεχνικό πρόγραμμα: «Από τα Παιδιά και τους Νέους για το Τόκιο 2020 με Αριστεία, Σεβασμό και Φιλία»
2. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: O διαγωνισμός διοργανώνεται από την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας, η οποία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού, της αξιολόγησης των έργων, καθώς και την απονομή των βραβείων στους διακριθέντες. 
3. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μαθητές Προνηπίου – Νηπιαγωγείου 
                                                    2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Mαθητές Α΄- Γ΄ Δημοτικού
                                                    3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Mαθητές Δ΄- ΣΤ΄ Δημοτικού
                                                    4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μαθητές Α΄- Γ΄ Γυμνασίου
                                                    5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Mαθητές Α΄- Γ΄ Λυκείου
Για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση των μαθητών αναφορικά με τις Αρχές του Ολυμπισμού συμβουλευθείτε το Συνοδευτικό Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 Νοεμβρίου 2019 έως 12 Μαρτίου 2020 (Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκιο 2020) 
5. ΖΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΣΟΝ: Της επιλογής σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρωματιστά μολύβια, μαρκαδόρους, κραγιόν, ακουαρέλες, λαδομπογιές, νερομπογιές, κλπ. Ωστόσο, παρακαλούμε να θυμάστε ότι το έργο σας θα πρέπει να διαθέτει ζωντανά χρώματα και έντονα σχήματα, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί αποτελεσματικά σε ψηφιακή μορφή. 

6. ΥΛΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: Σε χαρτί ζωγραφικής (π.χ. ακουαρέλας, ακρυλικών) ή καμβά διαστάσεων Α3 (297 x 420 mm) ή μεγαλύτερο.

7. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Όλα τα έργα τέχνης πρέπει να είναι πρωτότυπα, σχεδιασμένα στο χέρι και όχι με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Φωτογραφίες ή εκτυπώσεις όλων των ειδών δεν γίνονται δεκτές. 

8. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το ηθικό δικαίωμα (άρθρο 4 ν. 2121/1993 [ΦΕΚ 25, τ. Α΄, 04.03.1993] παραμένει στον πνευματικό δημιουργό του έργου. Με την είσοδο στο διαγωνισμό, παραχωρείται στην Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας αμετάκλητη, απεριόριστη, παγκόσμια και αποκλειστική άδεια έκθεσης, έκδοσης, χρήσης, επεξεργασίας, προσαρμογής, αναπαραγωγής, διανομής, αναθεώρησης, παρουσίασης και δημιουργίας παραγώγων του έργου. Τα υποβαλλόμενα έργα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφημίσεις και έντυπα υλικά της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας για εκπαιδευτικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. (Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ν.2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα».) 

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ: Οι έγκυρες συμμετοχές στο διαγωνισμό θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Καλλιτεχνικής Αξιολόγησης της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας, η οποία αποτελείται από καταρτισμένους εικαστικούς και εκπαιδευτικούς.

10. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: Θα αποδοθούν βραβεία στα διακριθέντα έργα ανά ηλικιακή κατηγορία σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Έδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής το Σάββατο 2 Μαίου 2020. Τιμητικά διπλώματα συμμετοχής θα αποσταλούν σε όλους τους μαθητές που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό ανεξαρτήτως βαθμολογικής κατάταξης. Το δικαίωμα του βραβείου δεν μεταβιβάζεται ούτε πωλείται σε τρίτους.
11. ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ: Προκειμένου να κατοχυρώσουν την τελική τους διάκριση και να παραλάβουν το πιστοποιητικό βράβευσης τους στον εκάστοτε διαγωνισμό της ΠΠΕ, τα πρώτα σε βαθμολογία έργα αποστέλνονται ταχυδρομικώς στην Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας ως δωρεά, συνοδευόμενα από βεβαίωση αποδοχής των παρόντων όρων του ασκούντος την κηδεμονία του μαθητή/-ήτριας, προκειμένου να πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα τους, ώστε να αποτελέσουν μέρος της «Αρχειακής Συλλογής Ελληνικής Παιδικής Ζωγραφικής» της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας και να συμμετάσχουν σε ενδεχόμενες εκθέσεις ζωγραφικής ή άλλες εκδηλώσεις εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού χαρακτήρα. Τα αυθεντικά έργα παραμένουν δια παντός στην κυριότητα της Παιδικής Πινακοθήκης Ελλάδας, και δεν επιστρέφονται.
12. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Ενημέρωση για την αξιολόγηση και τα αποτελέσματα αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού. Αποστολή βραβείων για τον παρόντα διαγωνισμό. Λαμβανομένων όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας, η όποια χρήση κρίνεται απαραίτητη από την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας για τη δίκαιη και ασφαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Οι όποιες ιδιωτικές πληροφορίες συλλέγονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών σε τρίτους: Με εξαίρεση την παροχή προσωπικών πληροφοριών σε συμβαλλόμενα μέρη που σχετίζονται με τη διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού, οι προσωπικές πληροφορίες δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτους χωρίς την άδεια του ενδιαφερομένου ατόμου.

13. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΜΕ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: Φωτογραφικό υλικό και βίντεο από την εκάστοτε εκδήλωση-βράβευση των μικρών καλλιτεχνών θα δημοσιεύεται μετά το πέρας της εκδήλωσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο. Συνεπώς, με την αποδοχή της πρόσκλησης και την παρουσία σας σε κάθε εκδήλωση της ΠΠΕ, συγκατατίθεστε στην δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο των παιδιών στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο. 

14. ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-ήτριες, τους κηδεμόνες τους, το σχολείο, ή τον εκπαιδευτικό οργανισμό.

15. Οι συμμετέχοντες δεν δύνανται να δημοσιεύουν τα υποβαλλόμενα έργα ή πληροφορίες σχετικές με αυτά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση από την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας. Υποβολές που έχουν προηγουμένως δημοσιευτεί, υποβολές που έχουν λάβει μέρος σε άλλους διαγωνισμούς και υποβολές που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων δεν θα γίνονται δεκτές.

16. Αυτούς τους όρους η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, τροποποιήσει, αφαιρέσει ή προσθέσει μέρος τους ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ


■ BHMA 1: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΡΓΟΥ 
– Αποστείλετε το έργο του μικρού σας καλλιτέχνη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ψηφιακή μορφή JPG ή PNG ως συνημμένο αρχείο, αφού το αποθηκεύσετε με το επώνυμο και το όνομα του παιδιού (πχ. ΚαραγιάννηςΓιώργος.jpg) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΠΠΕ: paidiki.pinakothiki.elladas@gmail.com 
– Στο ΘΕΜΑ/SUBJECT του μηνύματος γράψτε: ΤΟΚIΟκαι το ονοματεπώνυμο του παιδιού.
■ BHMA 2: ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία υποβολής συμμετοχής στο πρόγραμμα, συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα που θα βρείτε εδώ

ΠΗΓΗ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ