Επιλογή Σελίδας

Σας γνωρίζουμε ότι η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και η Ειδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Ι.Ε.Π. (Πράξη 42/17-10-2019), διοργανώνουν για 2η συνεχή χρονιά κατά το σχολικό έτος 2019-2020 πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους (βίντεο) με θέμα: «Διακόσια Χρόνια από το 1821».

1. Δικαίωμα συμμετοχής

Η παρούσα πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Γυμνασίου όλης της Ελλάδας.

2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Οι διακριθέντες/θείσες μαθητές/τριες θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει α) εκπαιδευτική επίσκεψη στα Καλάβρυτα και β) τελετή απονομής τίτλων διάκρισης στον διαγωνισμό στο ΥΠΑΙΘ.

3. Θεματικό πεδίο

Κατά το τρέχον σχολικό έτος κεντρικό θεματικό πεδίο του διαγωνισμού αποτελεί η Επανάσταση του 1821. Ειδικότερα, οι μαθητές/τριες καλούνται να δημιουργήσουν μια ταινία μικρού μήκους (βίντεο), εμπνευσμένοι/ες από μία από τις παρακάτω προσωπικότητες της περιόδου της Ελληνικής Επανάστασης:

 1. Ιωάννης Μακρυγιάννης
 2. Δόμνα Βισβίζη
 3. Εθνομάρτυς Επίσκοπος Ρωγών Ιωσήφ
 4. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Οι μαθητές/τριες μέσα από τις δημιουργίες τους καλούνται να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για το θέμα, καθώς και να προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία και την επικαιρότητά του στη σύγχρονη ζωή, αντλώντας έμπνευση ιδίως από τη ζωή και το έργο των προσωπικοτήτων στις οποίες εστιάζει ο διαγωνισμός για το έτος 2019-2020.

4. Εκπαιδευτικοί στόχοι

Οι μαθητές/τριες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα εξοικειωθούν με την επιστημονική και ιστορική έρευνα και θα γίνουν οι ίδιοι/ίδιες ερευνητές/τριες του παρελθόντος μέσα από την αναδίφηση και μελέτη ιστορικών πηγών. Επιπλέον, ο διαγωνισμός αποτελεί αφορμή για την ενασχόληση των μαθητών/τριών με την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά συγχρόνως και με την ιστορία της τοπικής τους κοινωνίας και τους ήρωες του Αγώνα.

Συγκεκριμένα, μέσω της συμμετοχής τους στον εν θέματι διαγωνισμό, οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία με την στήριξη των επιβλεπόντων/ουσών εκπαιδευτικών:

 1. να ανατρέξουν σε πηγές και να ερευνήσουν ιστορικά αρχεία του τόπου τους
 2. να αναζητήσουν και να συλλέξουν μαρτυρίες της εποχής
 3. να μελετήσουν και να γνωρίσουν μέσω της έρευνας την ιστορική διάσταση της Ελληνικής Επανάστασης
 4. να κατανοήσουν, να αναλογιστούν και να διακρίνουν τις διαστάσεις της ιστορικής περιόδου
 5. να εκφραστούν ελεύθερα μέσω της δημιουργίας ενός πρωτότυπου έργου πάνω στο θέμα
 6. να αναγνωρίσουν την ατομική ευθύνη των μελών μιας κοινωνίας
 7. να συνειδητοποιήσουν τους παράγοντες διατήρησης της ταυτότητας των Ελλήνων

5. Όροι συμμετοχής

• Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να δημιουργήσουν και να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ σχετική ταινία μικρού μήκους (βίντεο). Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (μέχρι και τρεις (3) μαθητές/τριες) και οι μαθητικές δημιουργίες θα παραχθούν εκτός ωρών διδασκαλίας. Κάθε μαθητής/τρια δεν δύναται να συμμετέχει σε περισσότερα του ενός έργα.

• Μία (1) και μόνο μαθητική δημιουργία υποβάλλεται ανά συμμετοχή (ατομική ή ομαδική έως και τρεις μαθητές/τριες). Κάθε συμμετοχή τελεί υπό την επίβλεψη ενός/μιας εκπαιδευτικού της οικείας σχολικής μονάδας, ο/η οποίος/α δύναται να είναι υπεύθυνος/η για περισσότερες συμμετοχές της οικείας σχολικής μονάδας.

• Επισημαίνεται ότι κάθε συμμετέχουσα ομάδα δεν δύναται να εκπροσωπείται:

 • ούτε με περισσότερους/ες του/της ενός/μιας (1) εκπαιδευτικού, ακόμη κι αν έχουν συνδράμει στην παιδαγωγική καθοδήγηση αυτής πλέον του ενός/μιας (1) εκπαιδευτικοί
 • ούτε με περισσότερους/ες των τριών (3) μαθητών/τριών, ακόμη κι αν έχουν συμμετάσχει στο έργο αυτής περισσότερα των τριών (3) ατόμων.

Ο/Η επιβλέπων/πουσα εκπαιδευτικός εκάστης συμμετοχής αναλαμβάνει την παιδαγωγική υποστήριξη και καθοδήγηση των μαθητών/τριών και μεριμνά για την τήρηση των όρων της παρούσας και για την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών που θα δημιουργήσουν την ταινία μικρού μήκους ή θα συμμετάσχουν σε αυτή με οποιονδήποτε τρόπο. Η συγκατάθεση αφορά τόσο στη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό και στη δημόσια προβολή των έργων τους όσο και στη φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση, εάν διακριθούν, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, γνωρίζοντας ότι το υλικό αυτό δύναται να χρησιμοποιηθεί για τυχόν περαιτέρω δημόσια προβολή του εκπαιδευτικού προγράμματος.

• Συμπληρώνεται μία ηλεκτρονική αίτηση ανά συμμετοχή, αναγράφοντας στο σχετικό πεδίο και τον Τίτλο του έργου. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων συμμετοχών από το ίδιο σχολείο, υποβάλλονται ισάριθμες ηλεκτρονικές αιτήσεις.

• Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων και η Ειδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος έχουν δικαίωμα δημοσιοποίησης και αξιοποίησης των μαθητικών δημιουργιών που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού με όποιο τρόπο κρίνουν παιδαγωγικά ωφέλιμο, μνημονεύοντας τα στοιχεία των δημιουργών.

• Οι μαθητικές δημιουργίες υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.

• Οι διακριθείσες μαθητικές δημιουργίες δύνανται να προβληθούν και από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του ΥΠΑΙΘ.

• Το ΥΠΑΙΘ διατηρεί, για σπουδαίο λόγο, το δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού, τροποποίησης των όρων του, μεταβολής της καταληκτικής προθεσμίας συμμετοχής, ενημερώνοντας σχετικά τους ενδιαφερόμενους.

• Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του, καθώς επίσης και τη συγκατάθεση όλων των συμμετεχόντων/εμπλεκομένων (μαθητών/τριών, γονέων/κηδεμόνων και επιβλεπόντων/ουσών εκπαιδευτικών) για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τα αναφερόμενα στο Συνημμένο 2 στην παρούσα.

6. Διαδικασία & Προθεσμία υποβολής συμμετοχής

Βήμα 1ο: Υποβολή αίτησης συμμετοχής & έργου

Οι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό & το έργο υποβάλλονται αποκλειστικά με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής (μία αίτηση ανά συμμετοχή) με ευθύνη του/της επιβλέποντος/ουσας εκπαιδευτικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 της παρούσας, μέχρι την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00 μμ.

Βήμα 2ο: Αποστολή υπεύθυνων δηλώσεων συναίνεσης γονέων/κηδεμόνων

Με μέριμνα του/της επιβλέποντος/ουσας εκπαιδευτικού αποστέλλονται ταχυδρομικώς έως και την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου) οι υπεύθυνες δηλώσεις συναίνεσης γονέων/κηδεμόνων βάσει του Υποδείγματος που επισυνάπτεται στην παρούσα (βλ. Συν.1) συνοδευόμενες από διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του σχολείου, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των συμμετεχόντων ανά ομάδα και ο τίτλος του έργου στη διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων
Τμήμα Β΄ Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων,
Για τον Μαθητικό Διαγωνισμό «Διακόσια Χρόνια από το 1821»
Ανδρέα Παπανδρέου 37, τκ 151 80, Μαρούσι

7. Τεχνικές προδιαγραφές

· Ταινία μικρού μήκους (βίντεο) με μέγιστη διάρκεια έως έξι λεπτά (06΄:00΄΄) συμπεριλαμβανομένων των τίτλων αρχής και τέλους.
Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στο ότι τα έργα με χρονική διάρκεια από 06΄:01΄΄ και άνω αποκλείονται από την υπόλοιπη διαγωνιστική διαδικασία και οι σχετικοί φάκελοι συμμετοχής τίθενται στο αρχείο της υπηρεσίας χωρίς άλλη ειδοποίηση.

· Μορφή αρχείου .avi ή .mp4

· Μέγεθος αρχείου έως 1 GB.

· Το όνομα του αρχείου του έργου που μεταφορτώνεται (upload) στην πλατφόρμα της παραγράφου 10 της παρούσας πρέπει να συμπίπτει με τον τίτλο του έργου, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής.

· Το έργο μπορεί να περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες κλπ. Σε περίπτωση που περιλαμβάνει αφήγηση ή/και κείμενα αυτά θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα.

· Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι είτε πρωτότυπο είτε «ελεύθερο δικαιωμάτων» (όπως π.χ. το υλικό το οποίο διατίθεται στη Βιβλιοθήκη Ήχου στον σύνδεσμο https://www.youtube.com/audiolibrary/music) ή να χρησιμοποιηθεί μετά από σχετική άδεια.

· Θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η έγκριση των προσώπων που τυχόν εμφανίζονται στο έργο.

· Στη μαθητική δημιουργία πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκε το υλικό.

· Για τη δημιουργία του έργου μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα προγράμματα, όπως π.χ. το Movie Maker (Windows) ή το iMovie.

8. Πηγές έμπνευσης

Οι μαθητές/τριες μπορούν ενδεικτικά να αντλήσουν ιδέες, πληροφορίες και υλικό από τις παρακάτω ιστοσελίδες:

1. Το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: http://photodentro.edu.gr/lor

2 . Το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ: http://archive.ert.gr

2. Την ιστοσελίδα της Ειδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος: http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/identity/identity.htm

9. Υποστηρικτικό υλικό για δημιουργία βίντεο

Ενδεικτικές οδηγίες για τη δημιουργία βίντεο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης: http://www.i-create.gr/#sp-seminaria

10. Υποβολή των έργων

Οι επιβλέποντες/ουσες εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής και το έργο εκάστης συμμετοχής στους συνδέσμους ως ακολούθως:

α) Συμμετοχές από σχολικές μονάδες Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής:
https://forms.gle/chHVUffwNmVahLXa6

β) Συμμετοχές από σχολικές μονάδες Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Iονίων Νήσων (Νομοί Κέρκυρας, Λευκάδας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς):
https://forms.gle/KhUBeLnkYetoUM1R7

γ) Συμμετοχές από σχολικές μονάδες Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας (Νομοί Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πέλλας και Σερρών):
https://forms.gle/GRDXcL7edLp2zLsi9

δ) Συμμετοχές από σχολικές μονάδες Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Νομοί Ροδόπης, Ξάνθης, Έβρου, Καβάλας και Δράμας):
https://forms.gle/7gMdaYtucP4wTDMu9

ε) Συμμετοχές από σχολικές μονάδες Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου (Νομοί Άρτας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας):
https://forms.gle/BcJerNxNCCk4pe5a8

στ) Συμμετοχές από σχολικές μονάδες Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας (Νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας):
https://forms.gle/ZTbjEUg9kVYLGtTV8

ζ) Συμμετοχές από σχολικές μονάδες Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου (Νομοί Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας):
https://forms.gle/ouHmUqNbRuJD5WPF6

η) Συμμετοχές από σχολικές μονάδες Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κρήτης (Νομοί Ρεθύμνου, Χανίων, Λασιθίου και Ηρακλείου):
https://forms.gle/STUdDmq32cUhwWmWA

θ) Συμμετοχές από σχολικές μονάδες Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας (Νομοί Τρικάλων, Μαγνησίας (Σποράδες), Λάρισας και Καρδίτσας):
https://forms.gle/YWqJGqXqANwKo4WG8

ι) Συμμετοχές από σχολικές μονάδες Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας (Νομοί Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας):
https://forms.gle/zzjuyb7My1G2MqR69

ια) Συμμετοχές από σχολικές μονάδες Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας (Νομοί Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας):
https://forms.gle/gQ4V7WrV3aTtJ5jr7

ιβ) Συμμετοχές από σχολικές μονάδες Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου (Νομοί Κυκλάδων και Δωδεκανήσων):
https://forms.gle/PVKUphSkU9tVeYKQ7

ιγ) Συμμετοχές από σχολικές μονάδες Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου (Νομοί Λέσβου, Χίου και Σάμου):
https://forms.gle/ekXkc1kfKfgV1NJK7

11. Αξιολόγηση & βράβευση των μαθητικών δημιουργιών

• Οι μαθητικές δημιουργίες θα αξιολογηθούν από άμισθη Επιτροπή Αξιολόγησης.

• Κριτήρια αξιολόγησης των μαθητικών δημιουργιών ορίζονται τα κατωτέρω:

 1. η συνάφειά τους με το θέμα,
 2. η πρωτοτυπία τους,
 3. η αισθητική τους απόδοση και
 4. οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος.

• Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βραβεύσει τις πέντε (5) καλύτερες μαθητικές δημιουργίες, ενώ θα απονεμηθούν και τιμητικοί έπαινοι.

• Οι δημιουργοί των πέντε (5) καλύτερων μαθητικών δημιουργιών θα συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα ταξιδέψουν δωρεάν, συνοδεία εκπαιδευτικών, στα Καλάβρυτα.

• Ομοίως με τους παραπάνω, οι συντελεστές των μαθητικών δημιουργιών στους οποίους θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι, ενδέχεται να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει και εκπαιδευτική επίσκεψη στα Καλάβρυτα.

• Σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις επιβλέποντες/πουσες εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2103442840 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 1821@minedu.gov.gr

Η παρούσα πρόσκληση με τα συνημμένα της βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ στον σύνδεσμο: https://www.minedu.gov.gr/gymnasio-m-2/mathites-gymnasiou

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας, καθώς και για την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης και της αφίσας του διαγωνισμού στους πίνακες ανακοινώσεων των εν λόγω σχολικών μονάδων με ευθύνη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας της οικείας σχολικής μονάδας.

Συνημμένα:
1. Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης γονέων/κηδεμόνων
2. Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία δεδομένων
σύμφωνα με τον Ν. 4624/2019
3. Αφίσα διαγωνισμού (προς ανάρτηση)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΠΗΓΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ