Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εισαγομένων αθλητών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2019-2020 από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα αποτελέσματα μπορούν να τα βρουν οι ενδιαφερόμενοι είτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας στο σχετικό πεδίο τον 8ψηφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο).
Επίσης μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα επικοινωνώντας στα τηλέφωνα : 210-3443056, 210-3443063, 210-3442076. Οι εγγραφές των εισαγομένων θα πραγματοποιηθούν από τις 19 Νοεμβρίου έως και 29 του ίδιου μήνα για το Α’ εξάμηνο.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει να δώσουν στην γραμματεία της σχολής τους, τα εξής:

α) Αίτηση εγγραφής
β) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), τίτλου απόλυσης
γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας
δ) Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Επίσης θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, ή έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η ταυτότητά τους. Επισημαίνεται ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή, πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εγγραφούν στη νέα σχολή εισαγωγής τους.

Πηγή: iefimerida.gr