Επιλογή Σελίδας

Δεκτές οι παραιτήσεις των μελών της Επιτροπής που είχαν ορισθεί από τον Κ. Γαβρόγλου

Νέα απόφαση, με την οποία ορίζονται οι ιδιότητες των μελών της  επταμελούς Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Παράλληλα με άλλη απόφαση η υφ. Παιδείας κάνει δεκτές τις παραιτήσεις των μελών της Ε.Ε.Π.Π.Σ., που είχαν ορισθεί από τον πρώην υπουργό Κ. Γαβρόγλου.

Σύμφωνα με την απόφαση της υφ. Παιδείας η Ε.Ε.Π.Π.Σ είναι επταμελής  για θητεία ενός (1) έτους, και  συμμετέχουν:

α) Ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. Παιδαγωγικού Τμήματος ομότιμος ή αφυπηρετήσας ως Πρόεδρος.

β) Τέσσερις (4) Διευθυντές που υπηρετούν ή υπηρετούσαν σε Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο.

γ) Ένας (1) εκπαιδευτικός που υπηρετεί ή υπηρετούσε σε Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο.

δ) Ένας (1) εκπαιδευτικός.

Ως αντιπρόεδρος της Ε.Ε.Π.Π.Σ ορίζεται ένα από τα μέλη της, το οποίο εκλέγεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών στην πρώτη συνεδρίαση.

Ο/η αντιπρόεδρος συνεργάζεται στενά με τον/την πρόεδρο και τον/την αναπληρώνει πλήρως στα καθήκοντά του, όταν εκείνος/η ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη της. Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του/της προέδρου, η οποία αποστέλλεται σε όλα τα μέλη τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί και μια ημέρα πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση ορίζονται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.

Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά και εκτάκτως κατά την κρίση του/της προέδρου, όταν προκύψουν θέματα προς συζήτηση. Η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης είναι υποχρεωτική για τον/την πρόεδρο, εφόσον ζητηθεί από τέσσερα τουλάχιστον μέλη με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία προσδιορίζουν τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση.

Ο/η πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος της Ε.Ε.Π.Π.Σ., σε μέλη των ΕΠ.Ε.Σ. ή σε εκπαιδευτικούς Πει- ραματικών ή Προτύπων Σχολείων την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένου θέματος.

Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. συνεδριάζει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και υποστηρίζεται διοικη- τικά από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα “βρόντηξε” η Επιστημονική Επιτροπή των Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων

Η Επιστημονική Επιτροπή που είχε ορισθεί από τον Κ. Γαβρόγλου τα “βρόντηξε” απογοητευμένη από τους μέχρι τώρα χειρισμούς της νυν πολιτικής ηγεσίας του του υπουργείου.

Το κορυφαίο γεγονός που προκάλεσε την έκπληξη , απορία αλλά και “οργή” της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν όταν  στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής συζητούνταν διατάξεις για τα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία, κλήθηκαν συνδικαλιστές της ΕΛΜΕ Προτύπων και της ΟΛΜΕ ,ενώ εξαιρέθηκε η Επιστημoνική Επιτροπή που ήταν η πλέον αρμόδια.

Η  μοναδική συνάντηση που είχε η Επιστημονική Επιτροπή ήταν στις 30 Αυγούστου με την υφυπουργό Παιδείας Σ. Ζαχαράκη , παρουσία της Γενικής Γραμματέως Αν. Γκίκα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα.

Μάλιστα τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής έφυγαν από τη συνάντηση αποκομίζοντας την εντύπωση ότι θα υπάρξει πολύ καλή συνεργασία με τη  πολιτική ηγεσία.

Ωστόσο συνέβη το αντίθετο  η επικοινωνία έμεινε “μετέωρη” , ενώ υπήρχαν εκκρεμότητες και  η Επιστημονική Επιτροπή δεν  αξιοποιήθηκε από την νυν πολιτική ηγεσία και απ’ ότι φάνηκε δεν υπήρχε   πρόθεση.

Σημειώνεται ότι η νυν πολιτική ηγεσία ανέβαλε την προκήρυξη των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων , με το αιτιολογικό των επικείμενων νομοθετικών ρυθμίσεων.

Η Επιστημονική Επιτροπή  που παραιτήθηκε αποτελείται από τους:

Πρόεδρος Αυγητίδου Σοφία’Μέλος Δ.Ε.Π. της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Μέλος Ρουσσάκης ΙωάννηςΜέλος Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μέλος Λάζαρη ΣεβαστήΣυντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Β/θμιας Εκπ/σης

ΜέλοςΤσιαμπάση ΦανήΣυντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Α/θμιας Εκπ/σης

Μέλος Τσίκιζα Νικολακάκη ΕλένηΕκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης, Διευθύντρια του 2ου Πειραματικού Γ.Ε.Λ. Αθήνας

Μέλος Πανόπουλος ΒασίλειοςΕκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπ/σης, Διευθυντής του 1ου 12/θ, 3/θ και 1/θ Πειραματικού Δ.Σ. Πειραιά, Ράλλειο

Μέλος Ανδριώτης ΝικόλαοςΕκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης που υπηρετεί στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθήνας

Πηγή: eSOS.gr