Επιλογή Σελίδας

Εγκύκλιο για τις ευκαιρίες συμμετοχής της κοινότητας των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ , υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας Σ. Ζαχαράκη.

Σήμερα παρατηρείται χαμηλή συμμετοχή των Νηπιαγωγείων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ .

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ως πιθανή αιτία για τη μη υψηλή συμμετοχή των Νηπιαγωγείων  θεωρείται η έλλειψη επαρκούς και αποτελεσματικής ενημέρωσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τις δυνατότητες συμμετοχής της κοινότητας των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης στο Erasmus+ και για την υποστήριξη που παρέχεται στους ενδιαφερόμενους, σε όλα τα στάδια, από τις Εθνικές Υπηρεσίες.

Ως εκ τούτου, το υπουργείο Παιδείας προτρέπει τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και Συντονιστές να προωθήσουν τη σχετική πληροφόρηση και να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης να εξετάσουν την πιθανότητα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και να δραστηριοποιηθούν πιο ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση.

Ειδικότερα, η υφυπουργός Παιδείας τονίζει στην εγκύκλιο  ότι μέσω του προγράμματος:

Α.  Υπάρχουν ευκαιρίες κινητικότητας των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης σε τριάντα τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο τη συμμετοχή τους σε μαθήματα, δραστηριότητες, εκδηλώσεις και περιόδους παρακολούθησης εργασίας (job shadowing) για την απόκτηση περαιτέρω επαγγελματικής εμπειρίας

Β.  υπάρχει η δυνατότητα για τη δημιουργία στρατηγικών συμπράξεων σχολικών μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης, και μάλιστα υπάρχει διαθέσιμη λίστα και σχετικό υλικό για τις πλέον επιτυχημένες περιπτώσεις, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Γ. Στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης, έχουν προγραμματισθεί τα εξής σεμινάρια, ειδικά για την προσχολική εκπαίδευση, με σκοπό την ανεύρεση πιθανών εταίρων:

  • 9-10 Δεκεμβρίου 2019, Στοκχόλμη, Σουηδία https://salto-et.net/tca/event/124
  • 14-17 Ιανουαρίου 2020, Τρόμσο, Νορβηγία (για τη χρήση τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση) https://saltoet.net/tca/event/222

Πηγή: esos.gr