Επιλογή Σελίδας

Η νέα ΑΔΙΠ , η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, θα γνωμοδοτήσει  για την   χορήγηση  Ιntegrated master στα πενταετή τμήματα των Πανεπιστημίων Δυτικής Αττικής, Μεσογειακού Κρήτης, Πελοποννήσου και Διεθνούς, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, δήλωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Ο υφυπουργός έχει το φάκελο για να σταλεί  στη νέα Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης , τόνισε η υπουργός.

Πρόκειται για τα εξής τμήματα, για τα οποία βάσει του νόμου , αναμένεται να τεθούν από το υπουργείο Παιδείας σχετικά ερωτήματα στη νέα Αρχή, για  να καταθέσει Γνωμοδοτήσεις:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής :

 1.                 Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 2.                 Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής
 3.                 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
 4.                 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
 5.                 Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
 6.                 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 7.                 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος  

 •          Μηχανολόγων Μηχανικών,
 •          Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,
 •          Πολιτικών Μηχανικών,
 •          Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών,
 •          Μηχανικών Περιβάλλοντος,
 •          Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και
 •          Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών.

  Του Μεσογειακού  Πανεπιστημίου Κρήτης

 1.          Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
 2.          Ηλεκτρονικών Μηχανικών και
 3.         Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών

Πηγή: esos