Επιλογή Σελίδας

Ενενήντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά την Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική.

Κατευθύνσεις:

 1. Υπολογιστική Ιατρική και Βιολογία
 2. Πληροφορική με εφαρμογές στην Ασφάλεια, στη Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων και στην Προσομοίωση
 3. Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση

Αριθμός εισακτέων: 30 άτομα ανά ειδίκευση

Ποιοι πτυχιούχοι τμημάτων συμμετέχουν:

(-) Κατεύθυνση Α: Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πληροφορικής, Επιστήμης των Υπολογιστών, Φυσικής, Μαθηματικών, Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, Βιολογίας, Ιατρικής και ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

(-) Κατεύθυνση Β: Πληροφορικής, Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Επιστήμης των Υπολογιστών, Φυσικής, Μαθηματικών, Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου

(-) Κατεύθυνση Γ: Πληροφορικής, Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Επιστήμης των Υπολογιστών, Φυσικής, Μαθηματικών, Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, Βιολογίας, Παιδαγωγικών Τμημάτων Φιλολογικών Τμημάτων και Φιλοσοφικών Σχολών

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (σειρά προτίμησης αναφορικά με την κατεύθυνση)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Επίσημο αντίγραφο πτυχίου
 • Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας 
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ καθημερινά 11:00-13:00, στο ισόγειο της Σχολής Θετικών Επιστημών στη διεύθυνση: Παπασιοπούλου 2-4, Τ.Κ:35131, Λαμία.

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.400 ευρώ

Προθεσμία: Έως 17 Ιανουαρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 22310 66703 (κα Ραφαηλίδου Ελένη), 22310 66902 (κα Μπουσίου Ευαγγελία)

Πηγή: work enter – Ηλιάνα Καλούπη