Επιλογή Σελίδας

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει στη ΛΑΜΙΑ πρόγραμμα για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και για την προετοιμασία υποψηφίων εκπαιδευτών που επιθυμούν να πάρουν μέρος στις διαδικασίες πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

• Εκπαιδευτές Προγραμμάτων Ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου

• Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης

• Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την

• Εκπαίδευση Ενηλίκων

• Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, όλων των ειδικοτήτων

• Μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

• Στελέχη της διοίκησης όλων των ειδικοτήτων (π.χ. διευθυντές, υποδιευθυντές, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, πρ. σχολικούς συμβούλους κ.ά.)

• Στελέχη Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

• Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

• Αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων

• Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

Μεθοδολογία Υλοποίησης (Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση).

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα βασιστεί:

Χρήση διαδραστικής πλατφόρμας

Συμμετοχή σε 3 τηλεδιασκέψεις

Εκπαιδευτικό Υλικό με τη μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Συμμετοχή σε διά Ζώσης συνάντηση

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

• Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής

• Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία

• Εκπαιδευτές Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 12/1/2020

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 20/1/2020

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 Μήνες (120 ώρες)

Πηγή: lamiareport