Επιλογή Σελίδας

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί εντός σχολικών μονάδων από  «μέντορες και επιμορφωτές»  που θα κατανεμηθούν στις 13 Περιφέρειες Εκπαίδευσης

Όχι “μαθαίνω το βιβλίο απέξω” αλλά “μαθαίνω το μάθημα” αναφέρει ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Αντωνίου μιλώντας στην «Κ» για το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης στο ελληνικό σχολείο.

Σύμφωνα με δημοσίευση της «Κ» το 2020 θα είναι μια χρονιά σημαντικών αλλαγών για την υποχρεωτική εκπαίδευση. Μέχρι τον Ιούνιο θα ολοκληρωθεί η κατάρτιση των νέων προγραμμάτων σπουδών, θα ξεκινήσει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και από τον Σεπτέμβριο θα αρχίσει η εσωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί εντός σχολικών μονάδων από «μέντορες και επιμορφωτές»  που θα κατανεμηθούν στις 13 Περιφέρειες Εκπαίδευσης. Επίσης, θα ενταχθούν στα προγράμματα σπουδών δημοτικού και  γυμνασίου νέα προγράμματα που θα αφορούν τους τομείς της επιχειρηματικότητας, του εθελοντισμού, της ρομποτικής, της προστασίας του περιβάλλοντος, του επαγγελματικού προσανατολισμού, και της κατανόησης του «άλλου».

Επιπλέον θα επανασχεδιαστεί το πρόγραμμα σπουδών των ΕΠΑΛ –τα γνωστικά αντικείμενα, οι κλάδοι, οι κατευθύνσεις– λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις στην αγορά εργασία.

Ήδη, έχουν επιλεγεί οι πανεπιστημιακοί – επιστημονικοί υπεύθυνοι των ομάδων για τα νέα προγράμματα σπουδών, οι οποίες θα συγκροτηθούν από εκπαιδευτικούς της τάξης.

Πηγή: fresh-education