Επιλογή Σελίδας

10 θέσεις για συμμετοχή φοιτητών του ΑΠΘ στο 7th International Summer School του Beihang University του Πεκίνου, Κίνας

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το Beihang University της Κίνας, περιήλθε η παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με το συνημμένο της.

Αφορά ενημέρωση εκ μέρους του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου, για δυνατότητα σπουδών το καλοκαίρι του 2020 στο 7th International Summer School  (27.6 – 24.7.2020) του Beihang University του Πεκίνου στην Κίνα, προπτυχιακών φοιτητών του ΑΠΘ (έως 10 φοιτητών από κάθε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο). Σε όσους επιλεγούν υπάρχει απαλλαγή διδάκτρων.

Τα έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο (στο campus του Beihang University) με πρωϊνό ανέρχονται στο ποσό των 100 RMB (~ 13 €) / ημέρα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι τόσο από το συνημμένο αρχείο, όσο και από την ηλεκτρονική αλληλογραφία που παρατίθεται παρακάτω.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση on line επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο: http://summer.buaa.edu.cn, από 7 Ιανουαρίου 2020 έως το αργότερο 6 Απριλίου 2020.

Η επιλογή θα γίνει από το Beihang University.

Πληροφορίες:

κ. Σοφία Λογοθέτη-Μανωλιάδου

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Τηλ.: 2310 995307

Πηγή: Foititikanea