Επιλογή Σελίδας

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οργανώνει και λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που αφορά την Ανάλυση και τον Σχεδιασμό Κατασκευών Ενεργειακών Υποδομών.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση μηχανικών με παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάλυση και τον σχεδιασμό κατασκευών ενεργειακών υποδομών όπως:

 1. θαλάσσιες εξέδρες φυσικού αερίου/πετρελαίου
 2. αγωγοί και δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου/πετρελαίου
 3. υδροηλεκτρικά φράγματα
 4. ανεμογεννήτριες
 5. γεωθερμικές εγκαταστάσεις

Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων:

 • Βαθμός πτυχίου και χρόνος περάτωσης των σπουδών
 • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων συναφών με το αντικείμενο του ΠΜΣ
 • Επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα
 • Ύπαρξη άλλων τίτλων σπουδών (συναφών με το ΠΜΣ)
 • Προσωπική συνέντευξη
 • Επαρκή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας
 • Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου
 • Δύο συστατικές επιστολές

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.700 ευρώ

Προθεσμία: Έως 31 Ιανουαρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραμματεία Π.Μ.Σ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος, τηλ.: 2421-074173 (ώρες: 12:00-15:00) και grad-civ@uth.gr

Πηγή: workenter – Ηλιάνα Καλούπη