Επιλογή Σελίδας

Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών: Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στους Φιλολόγους και στους Καθηγητές Ξένων Γλωσσών. Η συμμετοχή  είναι δωρεάν και θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών H ερευνητική ομάδα Pluralités του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ διοργανώνει, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος IRIS (Identifying and Reconstructing Individual Language Stories), το χειμερινό σχολείο «Plurilingualism and Teaching of Languages» με θέμα την κατάρτιση εκπαιδευτικών στη Πολυγλωσσία και τη Διδασκαλία των Γλωσσών. Τι είναι το IRIS Το IRIS είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Erasmus+, Δράση 2, «Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας» και απαρτίζεται από μία κοινοπραξία τεσσάρων Πανεπιστημίων (το Πανεπιστήμιο Statale του Μιλάνο, το οποίο είναι και ο συντονιστής του έργου, το Πανεπιστήμιο Paris 8, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα στη Σουηδία) και τέσσερις παιδαγωγικούς φορείς (το Fare Prossimo στο Μιλάνο και το CEM στη Παβία, το Ινστιτούτο Παιδαγωγικής Κατάρτισης Grigore Tabaracu στο Bacau της Ρουμανίας και το Vision/CEBS του ιδιωτικού Πανεπιστημίου του Linz). Στόχος του προγράμματος Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα IRIS στοχεύει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα πολυγλωσσίας, γλωσσικών αυτοβιογραφιών και πολυγλωσσικών δραστηριοτήτων. Οι έρευνες του προγράμματος, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συζήτησης σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης σε πλουραλιστικά περιβάλλοντα, δείχνουν ότι η αποσπασματική γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής από νέους εισαχθέντες στο εκπαιδευτικό σύστημα παρουσιάζεται συχνά ως μία πολιτιστική και γνωστική ανεπάρκεια. Ωστόσο, το πρόγραμμα IRIS επιδιώκει την αλλαγή των στάσεων αυτών προκειμένου να αναγνωριστεί η πολυγλωσσία ως πόρος που μπορεί να ενσωματωθεί με διαφορετικούς τρόπους στη διδασκαλία και στην εκμάθηση των γλωσσών. Ημερομηνίες διεξαγωγής Το χειμερινό σχολείο θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 20 έως και την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020, και ώρες 16:00-20:00, στην Αίθουσα 9 του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Δηλώσεις και πρόγραμμα Το χειμερινό σχολείο θα διεξαχθεί στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στους Φιλολόγους και στους Καθηγητές Ξένων Γλωσσών. Η συμμετοχή στο χειμερινό σχολείο είναι δωρεάν και θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Τη φόρμα δηλώσεων συμμετοχής μπορείτε να τη βρείτε εδώ. Μπορείτε να βρείτε εδώ το πρόγραμμα του χειμερινού σχολείου.

Πηγή: especial