Επιλογή Σελίδας

Υποτροφίες σε 16 υποψήφιους διδάκτορες απονεμήθηκαν χθες από τη Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μια νέα δομή που λειτουργεί από το 2017.
Η εκδήλωση απονομής υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες πραγματοποιήθηκε χθες στο αμφιθέατρο του κτηρίου Ματσάγγου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Η ΔΕΚΑ συστήθηκε το 2017 με σκοπό την ενίσχυση της ερευνητικής αριστείας εντός του ιδρύματος. Μεταξύ των δράσεων της ΔΕΚΑ προβλέπεται η υλοποίηση προγραμμάτων υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, προγραμμάτων ενίσχυσης νέων ερευνητών και μεταδιδακτόρων, καθώς και προσέλκυση αναγνωρισμένων ερευνητών υψηλού κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 η ΔΕΚΑ προκήρυξε για πρώτη φορά πρόγραμμα χορήγησης 16 θέσεων διδακτορικών υποτροφιών, χρονικής διάρκειας ενός έτους με χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Υποβλήθηκαν 77 προτάσεις σε τέσσερα διακριτά γνωστικά πεδία που καλύπτουν το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύουν οι ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος. Οι προτάσεις αυτές αξιολογήθηκαν από ομάδες εξωτερικών αξιολογητών.
Στη χθεσινή εκδήλωση απονεμήθηκαν οι υποτροφίες και παρουσιάστηκαν τα θέματα των δεκαέξι διδακτορικών διατριβών των πρώτων υποτρόφων και ανακοινώθηκαν οι νέες δράσεις της ΔΕΚΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.
Το μηνιαίο ποσό της κάθε υποτροφίας ανέρχεται στα 800 ευρώ περίπου.
Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ζήσης Μαμούρης δήλωσε μεταξύ άλλων πως στόχος της νέας αυτής δομής είναι η ανάδειξη και στήριξη της αριστείας. Μάλιστα ανέφερε πως μετά τη χορήγηση υποτροφιών σε 20 υποψήφιους διδάκτορες του πανεπιστημίου από το ίδρυμα Νιάρχος τώρα έρχεται και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για να χορηγήσει 16 υποτροφίες.
Η αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Ιωάννα Λαλιώτου δήλωσε μεταξύ άλλων πως του χρόνου θα προκηρυχθούν μονοετείς και τριετείς υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες, ενώ για τις φετινές υποτροφίες οι ενδιαφερόμενοι άγγιξαν τους 77. Στόχος της ΔΕΚΑ είναι να προσελκύσει πόρους αλλά και να διανείμει στοχευμένα τους πόρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την υποστήριξη των νέων ερευνητών.

Οι υπότροφοι
Αναλυτικά οι υπότροφοι υποψήφιοι διδάκτορες και οι τίτλοι των διατριβών τους έχουν ως εξής (σε παρένθεση τα ονόματα των επιβλεπόντων καθηγητών) των υποτρόφων:

Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες
Ζαβιτσάνου Αβροκόμη (Σπύρος Παπαδόπουλος): Η διαχείριση του άυλου: Νέες πρακτικές και εργαλεία διατήρησης ψηφιακών έργων τέχνης και εγκαταστάσεων.
Χρυσικού Βασιλική (Χαράλαμπος Καραγιαννίδης): Η αξιοποίηση της τεχνολογίας της επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή.
Μπένος Χρήστος (Λουκάς Ζαχείλας): Μέτρα βιωσιμότητας του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης κυρίαρχου κράτους. Η επίδραση του μεγέθους του δημοσίου τομέα και του χρέους αποκεντρωμένων δομών διοίκησης.
Φωλίνας Σωτήριος (Μαρί – Νοέλ Ντυκέν): Iδιότυπα γεγονότα και ενδογενής δυναμικότητα: Εμπειρική διερεύνηση και διαμόρφωση πολιτικών σε εθνικό επίπεδο.
Μαλλιαρού Μαρία – Ειρήνη (Γεώργιος Ανδρουλάκης): Διερεύνηση των γλωσσικών ιδεολογιών και πρακτικών γονέων και παιδιών με δι-/πολύγλωσσο υπόβαθρο: Aπό τις οικογενειακές γλωσσικές πολιτικές στη γλωσσική χρήση.

Επιστήμες Μηχανικού Τεχνολογίας και Πληροφορικής
Μπέλλας Ηλίας (Νικόλαος Αράβας): Single crystal plasticity and plastic strain gradient effects.
Γαρυφάλλου Δημήτριος (Νέστορας Ευμορφόπουλος): Σχεδίαση και βελτιστοποίηση πολύ μεγάλης κλίμακας ψηφιακών κυκλωμάτων. Σύμφωνα με περιορισμούς πτώσης τάσεων εξαγομένων από ανάλυση extreme value theory (EVT).
Σκετόπουλος Νικόλαος (Χρήστος Σωτηρίου): Υλοποίηση αυτομάτων αλγορίθμων καθολικής και έγκυρης τοποθέτησης μικροηλεκτρονικών κυκλωμάτων
Κοσμάνος Δημήτριος (Αντώνης Αργυρίου): Aξιόπιστη ασύρματη επικοινωνία για δίκτυα οχημάτων καθώς και για αυτόνομα οχήματα χωρίς οδηγό.
Επιστήμες Υγείας
Δισερή Αικατερίνη (Παναγιώτης Λιάκος): Δομική και λειτουργική ανάλυση των πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων του επαγόμενου από την υποξία μεταγραφικού παράγοντα HIF-2α και μελέτη του ρόλου τους στην προσαρμογή των κυττάρων στην έλλειψη οξυγόνου.
Σωκράτους Μαρία (Γεωργία Ξηρομερήσιου): Ανίχνευση micro-RNAs σε εγκεφαλονωτιαίο υγρό ασθενών με νόσο του κινητικού νευρώνα
Σιαχπαζίδου Δήμητρα (Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης): Τα επίπεδα της 25-υδροξυβιταμίνης D σε ενήλικες ασθενείς με σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας, ύπνου (ΣΑΑΥ) και η επίδραση της θεραπείας με συνεχή θετική πίεση αέρα (CPAP) στα υποπεδία των εκτελεστικών λειτουργιών του εγκεφάλου.
Αναγνώστου Μαρία (Γεώργιος Ανυφαντής): Επίδραση του Human Papillomavirus (HPV) στις παραμέτρους του σπέρματος και η ανιχνευσιμότητά του μετά τη διαδικασία της υαλοποίησης.
Δάσκου Μαρία (Παναγιώτης Μαρκουλάτος): Μοριακός έλεγχος της αποτελεσματικότητας αδρανοποίησης των στελεχών εντεροϊών Sabin 1 και Εcho 12 χρησιμοποιώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα: κυτταροκαλλιέργειας/Real Time RT – Lamp. Επίπτωση της αδρανοποίησης στο ιικό γονιδίωμα.

Επιστήμες ζωής
Φώτη Χρυσάνθη – Λαμπρινή (Ουρανία Παυλή): Aξιολόγηση και βελτίωση της ανθεκτικότητας της φακής σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις.
Μπατρακούλης Αλέξιος (Ιωάννης Φατούρος): H επίδραση της σχέσης δόσης – απόκρισης της διαλειμματικής νευρομυικής προπόνησης υψηλής έντασης στην υγεία, απόδοση και ποιότητα ζωής υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων.

Πηγή: e-thessalia