Επιλογή Σελίδας

Εβδομήντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αφορά τα Πληροφοριακά Συστήματα.

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση:
  aitisi.pdfaitisi.pdfapplication/pdf
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Δύο συστατικές επιστολές:
  systatiki.pdfsystatiki.pdfapplication/pdf
 • Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: 2.950 ευρώ

Προθεσμία: Έως Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

Πηγή: workenter