Επιλογή Σελίδας

Η εισήγηση, περιλαμβάνει τρία επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία επικεντρώνονται:

α) στην ενδοσχολική επιμόρφωση,

β) στη μικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση και

γ) στην αυτομόρφωση.

Το πρώτο από τα τρία προτεινόμενα προγράμματα έχει τίτλο: «Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την υποστήριξη της παιδαγωγικής και οργανωτικής καινοτομίας στο σχολείο».

Η διάρκειά του είναι τρεις μήνες και απευθύνεται σε 42.000 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απαντά κυρίως στο πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών για ενδοσχολική επιμόρφωση. Είναι μικτή και ευέλικτη (διά ζώσης και εξ αποστάσεως, σύγχρονη και ασύγχρονη), ενώ καλύπτει την παιδαγωγική και την οργανωτική καινοτομία σε σύγχρονα θέματα που απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα.

Το δεύτερο πρόγραμμα με τίτλο: «Μικτή (blended learning) εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε γνωστικά αντικείμενα και τη διδακτική τους», είναι βραχυπρόθεσμης διάρκειας και απαντά στο αίτημα των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση επί του περιεχομένου και της διδακτικής των γνωστικών αντικειμένων του σχολείου.

Χρησιμοποιείται το ευέλικτο μοντέλο της μικτής εξ αποστάσεως (blended learning) επιμόρφωσης, το οποίο πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο διαδικτυακά (συγχρονικά και ασύγχρονα). Προβλέπεται η επιμόρφωση 30.500 εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης ετησίως.

Το τρίτο προτεινόμενο πρόγραμμα, με τίτλο «Αυτομόρφωση εκπαιδευτικών για την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, οι οποίοι επιθυμούν να επιμορφωθούν αλλά διαθέτουν περιορισμένο χρόνο ή βρίσκονται σε δυσπρόσιτες και απομονωμένες γεωγραφικές περιοχές.

Πρόκειται για μια διαδικασία αυτομόρφωσης με τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων, είναι σύντομης διάρκειας, ευέλικτη (εξ αποστάσεως, ασύγχρονη) και καλύπτει ζητήματα που σχετίζονται με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες εκπαιδευτικής ένταξης μαθητών.

Προβλέπεται η επιμόρφωση 30.000 εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης ετησίως.

Η οργάνωση και διεξαγωγή της επιμόρφωσης, σε όλες τις μορφές της, θα πραγματοποιηθεί αξιοποιώντας τις δομές, τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία του ΕΑΠ και σε συνεργασία με το ΙΕΠ, τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Παιδείας, με πανεπιστημιακά Τμήματα που επικεντρώνονται στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και με υφιστάμενες δομές, όπως τα ΠΕ.Κ.ΕΣ., τα Διδασκαλεία των Παιδαγωγικών Τμημάτων και την ΑΣΠΑΙΤΕ.

Πληροφορίες σχετικά με Ε.Κ.ΕΠ.Ε. θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.eap.gr/el/to-eap/anexartites-monades/ethniko-kentro-epimorfosis-ekpaideftikon-e-k-ep-e

Μπορείτε να δείτε την εισήγηση ΕΔΩ

Πήγή: esos