Επιλογή Σελίδας

Προσφέρονται 155+ θέσεις σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για συμμετοχή σε οκτώ μεταπτυχιακά προγράμματα.

Φορείς:

  • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
  • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  • Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  • Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σημειώστε ότι:

– Τρία από αυτά είναι χωρίς δίδακτρα, δωρεάν

– Τα παρακάτω προγράμματα απευθύνονται σε πτυχιούχους Θετικών, Τεχνολογικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής

Το workenter δημοσιεύει -συγκεντρωτικά- τα οκτώ μεταπτυχιακά:

Πηγή: workenter – Ηλιάνα Καλούπη