Επιλογή Σελίδας

Υποτροφίες αξίας 6.000 ευρώ χορήγησε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς για ΠΜΣ του ΠΑΔΑ

Υποτροφίες: Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.), στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί, προχώρησε στη χορήγηση δύο υποτροφιών, συνολικής αξίας 6.000 ευρώ, για το Π.Μ.Σ. “Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη, Διοίκηση Λιμένων”, το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και έρευνα πάνω σε ζητήματα Οργάνωσης, Λειτουργίας, Ανάπτυξης, Διοίκησης Λιμένων, σύμφωνα με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας, καθώς και τις κατευθύνσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και των Διεθνών Οργανισμών.

Το Π.Μ.Σ. έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές του μια ουσιαστική εκπαίδευση σε εξειδικευμένα θέματα που αναφέρονται στην οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη και διοίκηση λιμένων, εφαρμόζοντας μια ανθρωπο-κεντρική φιλοσοφία, εφοδιάζοντας ταυτόχρονα τους φοιτητές με το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο, την πρακτική γνώση και τις ικανότητες, ώστε να ανταπεξέλθουν στις προαναφερθείσες απαιτήσεις-προκλήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. μπορείτε να βρείτε στην: Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ: http://www.portsmng.uniwa.gr/ – Γραμματεία ΠΜΣ: Τηλ: 210 5381197.

Πηγή: Foititikanea