Επιλογή Σελίδας

Το δέκατο πέμπτο πρόγραμμα υποτροφιών για την εκπόνηση στην ελληνική γλώσσα διδακτορικής διατριβής σε πανεπιστημιακά ιδρύματα προκηρύσσει το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη.

Θα χορηγήσει δύο υποτροφίες διετούς διαρκείας που φέρουν τον τίτλο “Υποτροφία ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ – JULES DASSIN” σε αποφοίτους ελληνικών ΑΕΙ .

Τομείς:

 • Μεταβυζαντινός και Νεότερος Πολιτισμός και Ιστορία
 • Θεατρολογία

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως.

Οι υποψήφιοι προκειμένου να λάβουν την χορηγία θα πρέπει να:

 1. έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι Έλληνες το γένος
 2. μην έχουν υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως
 3. έχουν πτυχίο ελληνικού ή ισοτίμου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του εξωτερικού με ελάχιστο βαθμό 8 και μεταπτυχιακό δίπλωμα με βαθμό Άριστα

Ο κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση για το αντικείμενο της διατριβής
 • Κατάλογος δημοσιεύσεων
 • Επίσημα διπλώματα-αποδεικτικά ξένων γλωσσών
 • Βεβαίωση από το οικείο Πανεπιστημιακό Τμήμα ότι ο υποψήφιος έγινε δεκτός για την εκπόνηση διδακτορικού

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται μόνον ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του ιδρύματος: Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, Πολυγνώτου 9-11, Αθήνα 105 55

Προθεσμία: Έως 5 Ιουνίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 210 3315601 και mmmf@ath.forthnet.gr

Πηγή: workenter – Ηλιάνα Καλούπη