Επιλογή Σελίδας

ΕΑΠ: Αιτήσεις ERASMUS+ για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους Διδάκτορες

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που βρίσκονται σε φάση εκπόνησης Δ.Ε. και οι ενδιαφερόμενοι Υποψήφιοι Διδάκτορες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πραγματοποίηση περιόδου έρευνας (3- 4 μηνών μάξιμουμ) στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας ERASMUS+ A.E. 2020- 2021.

Στο πλαίσιο της ως άνω δράσης δίδεται η δυνατότητα πραγματοποίησης μέρους έρευνας της Δ.Ε., με συνεπίβλεψη, σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (να σημειωθεί πως η Ελλάδα και η χώρα διαμονής του αιτούμενου, σε περίπτωση που αυτός κατοικεί στο εξωτερικό, δεν είναι επιλέξιμες προς μετακίνηση χώρες).

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται όπως συμβουλευτούν τις σχετικές πληροφορίες και αποστείλουν την ηλεκτρονική αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας (http://erasmusplus.eap.gr/ereyna_forms/registration_ereyna.php).

Η περίοδος υποβολής θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020.

Αιτήσεις που δεν θα είναι πλήρεις ή/και δεν θα κατατεθούν ηλεκτρονικά έως τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, δεν θα εξεταστούν.

ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2610.367.792 (Κ. ΒΑΓΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟ), ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΠΟ 10.00 ΕΩΣ 12.00.

Για τεχνικά θέματα, που αφορούν στη λειτουργία/ χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε απευθείας με τον κ. Βονιτσάνο Γεράσιμο στο Τμήμα Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων (+30 2610 367 378, mvonitsanos@eap.gr).

Πηγή: Foititikanea