Επιλογή Σελίδας

Δυνατότητα δωρεάν σπουδών για φοιτητές του ΑΠΘ μέχρι 2 εξαμήνων στο University of Illinois at Chicago των ΗΠΑ

Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης: Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ.  με το University of Illinois at Chicago των ΗΠΑ, προσφέρεται η δυνατότητα σπουδών για ένα ή δύο εξάμηνα ενός προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού φοιτητή του Α.Π.Θ. στο εν λόγω Πανεπιστήμιο (ακαδημαϊκού έτους 20-21).

Οι φοιτητές του ΑΠΘ απαλλάσσονται των διδάκτρων στο University of Illinois at Chicago, αλλά προκειμένου να γίνουν αποδεκτοί οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό ότι διαθέτουν επάρκεια πόρων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (πίνακες εδώ).

Τυχόν ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται εντός αυτής έως την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, 2020 στις 12:00 το μεσημέρι στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (γρφ. 10, ισόγειο Κτιρίου Διοικήσεως). 

Σε περίπτωση περισσοτέρων υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων θα προβεί στην επιλογή του πλέον άριστου και θα προβεί στην αποστολή στο University of Illinois at Chicago σχετικής επιστολής ανακοίνωσης υποψηφιότητας (nomination letter). Σε συνέχεια της αποδοχής της υποψηφιότητας, ο φοιτητής θα ενημερωθεί αναλυτικά από το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο για τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, την αποστολή των δικαιολογητικών, την έκδοση θεώρησης εισόδου (visa) κτλ. 

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310 991605, κ. Μεντεκίδου Δήμητρα.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ .

Φοιτητές των Τμημάτων:

• Φιλολογίας

• Ιστορίας & Αρχαιολογίας

• Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας

• Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

• Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

• Πολιτικών Μηχανικών

• Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

• Μηχανολόγων Μηχανικών

• Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

• Χημικών Μηχανικών

• Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

• Οικονομικών Επιστημών

• ΤΕΦΑΑ

• Μαθηματικών

• Φυσικής

• Χημείας

• Βιολογίας

• Γεωλογίας

• Πληροφορικής

• Ιατρικής

• Οδοντιατρικής

• Φαρμακευτικής

• Μουσικών Σπουδών

• Θεάτρου

• Δημοτικής Εκπαίδευσης

• Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

• Κτηνιατρικής

Πηγή: Foititikanea