Επιλογή Σελίδας

Σε συνέχεια της ενημέρωσης προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και στο πλαίσιο της δράσης που αφορά στη συμβολή του ΕΚΠΑ στην έρευνα για τη μελέτη της ιστορίας και της μνήμης της Επανάστασης του 1821, καλείται το διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος μας να καταθέσει προτάσεις με θέμα: «Ανάδειξη άγνωστων πτυχών της Επανάστασης  του 1821 και νέων πηγών για τη μελέτη της».

Η δράση αυτή θα χρηματοδοτηθεί από χορηγίες από ιδιωτικούς φορείς με το ποσό των 10.000 ευρώ ανά πρόταση και θα αφορά στην κάλυψη των απαραίτητων δαπανών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της έρευνας νέων ερευνητών. Οι δαπάνες αυτές δεν θα περιλαμβάνουν την κάλυψη αμοιβών των ακαδημαϊκών υπευθύνων των προτάσεων. Από το σύνολο των κατατεθειμένων προτάσεων θα προκριθούν πέντε, οι οποίες

παρουσιάζουν ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον.

Για την αξιολόγηση των προτάσεων ορίστηκε τριμελής Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τους καθηγητές Μαρία Ευθυμίου, Κώστα Κωστή, Ευάνθη Χατζηβασιλείου, μέλη της Επιτροπής για τον Εορτασμό των διακοσίων χρόνων από την Επανάσταση του 1821, όπως αυτή έχει συγκροτηθεί από τη Σύγκλητο. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματέα της Επιτροπής κα Μάρω Τσόκα (mtsoka@uoa.gr) έως τις 15 Απριλίου 2020.

Θάνος Δημόπουλος

Πρύτανης ΕΚΠΑ

Πηγή: pireasnow