Επιλογή Σελίδας

Το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού προτίθεται, στο πλαίσιο του σκοπού του και σύμφωνα με την ακολουθούμενη διαδικασία, να προκηρύξει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 οικονομική ενίσχυση για έρευνες με αντικείμενο άγνωστες και ιδιαίτερες πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης, οι οποίες μέχρι πρότινος δεν είχαν προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Οι μελέτες αυτές θα συμβάλουν ώστε να διαμορφωθεί μία πιο ευρεία και ολοκληρωμένη γνώση γύρω από την Εθνική Παλιγγενεσία.

Ποικίλα ζητήματα, όπως αυτά της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας, της ιστορίας των θεσμών και των ιδεών, της καθημερινής ζωής, των «άγνωστων» πρωταγωνιστών, αποτελούν ορισμένους από τους κεντρικούς άξονες στους οποίους θα μπορούσαν να στραφούν οι υποψήφιοι ερευνητές. Επιπλέον, η αποδελτίωση και μελέτη ανέκδοτων, ελληνικών αλλά και οθωμανικών, αρχειακών πηγών, βιογραφιών και μαρτυριών αποτελεί σημαντική και απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ανανεωθούν τα ερευνητικά πεδία για το 1821.

Το Ίδρυμα, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας 1821-2021, προκήρυξε την οικονομική ενίσχυση για τέσσερις ερευνητές μέχρι 6.000 € στον καθένα στον τομέα της ιστορίας και ειδικότερα σε ερευνητικές προτάσεις που θα αφορούν άγνωστες και ιδιαίτερες πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων πραγμαποιείται αποκλειστικά μέσα από τις διαδικασίες του Ίδρυματος Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στα πεδία «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και «ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ» στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων οικονομικής υποστήριξης στο πλαίσιο της προκήρυξης του Ιδρύματος ορίζεται έως και τις 24 Απριλίου 2020.

Συνοδευτικά Έγγραφα Προκήρυξη Οικονομικής Ενίσχυσης Φοιτητών – Ερευνητών 2020-2021

Πηγή: protovoulia21.gr