Επιλογή Σελίδας

Προκήρυξη:

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Καπετανάκειου Ιδρύματος προκηρύσσει τη τη χορήγηση υποτροφιών σε άπορους, κατά προτίμηση ορφανούς και επιμελείς φοιτητές, καταγόμενους από το Νομό Ηρακλείου Κρήτης, τριών (3) που φοιτούν σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και μίας (1) Υποτροφίας για μεταπτυχιακά στην αλλοδαπή ή ημεδαπή .

Πληροφορίες Τηλ: 2813 410287 (Αρμόδιοι παραλαβής: κα. Αποστολάκη Αικατερίνη)

Για τους προπτυχιακούς φοιτητές ανώτατο όριο ηλικίας συμμετοχής ορίζεται το 36ο έτος των υποψηφίων. Κριτήριο για την κατάταξη των υποτρόφων αποτελεί το ύψος του εισοδήματος, ως προσδιορίζεται στην προκήρυξη.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να είναι αριστεύσαντες με ανώτατο όριο ηλικίας συμμετοχής ορίζεται το 36ο έτος. Κριτήριο για την κατάταξη των υποτρόφων αποτελεί το ύψος του εισοδήματος, ως προσδιορίζεται στην προκήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε στον σχετικό σύνδεσμο της υποτροφίας ή στον σύνδεσμο “Προκήρυξη σε word/pdf”.

Πηγή: eduguide.gr