Επιλογή Σελίδας

Με ECVET και μέγιστα μόρια στους πίνακες αναπληρωτών και διορισμών εκπαιδευτικών (α/βάθμια και β/βάθμια εκπαίδευση) & στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, διευθυντών και υποδιευθυντών (Νόμος 4547/2018).

Διάρκεια: 7 μήνες, 550 ώρες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  Θα ανακοινωθεί σύντομα

Έναρξη μαθημάτων: Μάρτιος 2020

Για συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής πατήστε εδώ.

Κόστος: 730€ (με ειδικές εκπτώσεις και έως 4 ισόποσες δόσεις)


Περιλαμβάνει εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση (70%) και δια ζώσης εργαστηριακές συναντήσεις (30%). Οι εκτός Αττικής συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις εργαστηριακές συναντήσεις μέσω σύγχρονης 3D τηλεκπαίδευσης, χωρίς μετακίνηση.

Απευθύνεται σε όλους και όλες που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν με ομάδες ανθρώπων σε οποιοδήποτε πλαίσιο.

Είναι ιδανικό για 
• Αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
• Φοιτητές/τριες ΑΕΙ
• Εκπαιδευτικούς (μόνιμοι-αναπληρωτές), στελέχη εκπαίδευσης, διευθυντές και υποδιευθυντές σχολείων 
• Εκπαιδευτές Ενηλίκων 
• Εργαζόμενους/ες στη διοίκηση και Υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού εταιριών
• Εργαζόμενους/ες σε Δήμους, ΜΚΟ, Οργανισμούς, Ιδρύματα, Νοσοκομεία κ.ά 
• Εργαζόμενους/ες & Εθελοντές με ευάλωτες ομάδες

Στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση των συμμετεχόντων ώστε να μπορούν να εργαστούν, να συνεργαστούν και να διαχειρίζονται επαρκώς ομάδες. Επιδιώκει, συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική εφαρμογή, την κατάρτιση σας στις αρχές της εμψύχωσης και ενδυνάμωσης ομάδων έτσι ώστε αποτελεσματικά να μπορούν να εργαστούν με οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα και σε οποιοδήποτε πλαίσιο (εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, ειδική αγωγή, κοινωνική παρέμβαση σε ευπαθείς ομάδες, πολιτιστικά και κοινωνικά κέντρα ιδιωτικά, δημοτικά και δημόσια, φροντιστήρια, εταιρίες, κ.ά.).

Γιατί να επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα;

– Είναι πρόγραμμα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας.

– Είναι το μόνο σχετικό πρόγραμμα που συνδυάζει τις θεωρητικές ενότητες με εργαστηριακή εφαρμογή και δίνει τη δυνατότητα μη μετακίνησης.

– Οι θέσεις είναι περιορισμένες ώστε η εκπαίδευση να είναι αποτελεσματική.

– Είναι το μόνο σχετικό πρόγραμμα που προσφέρει 2 μόρια στους πίνακες κατάταξης διορισμού και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

– Απονέμει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. 

– Έχει φιλικά δίδακτρα και παρέχει εκπτώσεις σε όσους/ες τις έχουν ανάγκη και ευκολίες καταβολής των διδάκτρων, σε 6 ισόποσες δόσεις .

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της εκπαίδευσης και ο τρόπος αξιολόγησης περιγράφεται στο έντυπο pdf.

ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ:

Οι εκπαιδευόμενοι/ες που επιθυμούν να προκαταβάλουν το ποσό με την έναρξη των σεμιναρίων, λαμβάνουν έκπτωση 5% (693,50€).

Η έκπτωση 5% λειτουργεί αθροιστικά με κάθε άλλη έκπτωση, που δικαιούται ο/η εκπαιδευόμενος/η.

Αν ανήκει σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες και δικαιούται κάποια από τις παρακάτω εκπτώσεις κι επιθυμεί να προκαταβάλει το ποσό με την έναρξη, τότε το 5% προστίθεται στην έκπτωση και οι εκπτώσεις αυξάνονται στο μέγιστο:

20%+5% (547€)

25%+5% (511€)

Κατηγορίες εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση

• Οι άνεργοι/ες, φοιτητές/τριες καθώς πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δύνανται να αιτηθούν τη χορήγηση έκπτωσης ύψους 25% επί του συνολικού ποσού διδάκτρων (547,50€).

• Εκπαιδευόμενοι/ες που είναι εγγεγραμμένοι/ες στους καταλόγους αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν έκπτωση 25% (547,50€).

• Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας κ.ά. δύνανται να αιτηθούν τη χορήγηση έκπτωσης ύψους 20% (584€).

• Σε περίπτωση συμμετοχής στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια ή ομαδικής εγγραφής τριών και πλέον εκπαιδευομένων από φορείς, οργανισμούς, εταιρίες, δομές δύναται να χορηγηθεί έκπτωση διδάκτρων ύψους 20% σε όλους/ες (584€).

• Σε περίπτωση συμμετοχής επιπλέον σε προγράμματα του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α.  δύναται να χορηγηθεί έκπτωση διδάκτρων ύψους 25% και στα δύο προγράμματα.

• Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει σε 4 ισόποσες δόσεις με καταβολή της πρώτης δόσης στην εγγραφή.

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση αθροιστικά. Συγκεκριμένα, αν κάποιος/α εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα του/της χορηγηθεί η έκπτωση στην κατηγορία με την μεγαλύτερη έκπτωση. Επίσης, η προβλεπόμενη για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων έκπτωση, δεν ισχύει σε περίπτωση που χορηγηθεί έκπτωση για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

Το πρωτότυπο καταθετήριο της τράπεζας θα πρέπει να προσκομίζεται στην έναρξη των μαθημάτων.

Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει σε 4 ισόποσες δόσεις.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

Βήμα Πρώτο: Ο ενδιαφερόμενος/η εκδηλώνει ενδιαφέρον για εγγραφή στο πρόγραμμα αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τη γραπτή αίτηση συμπληρωμένη και υποβάλλοντας γραπτώς το αίτημά του/της για τη χορήγηση έκπτωσης, επισυνάπτοντας παράλληλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Βήμα Δεύτερο: Αφού γίνει αποδεκτή η αίτηση και η αιτούμενη έκπτωση από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων, και λάβει σχετικό μήνυμα καταθέτει τα δίδακτρα είτε άπαξ με έκπτωση 15% είτε την πρώτη δόση στον λογαριασμό του ΕΛΚΕ του Ε.Κ.Π.Α. σημειώνοντας στην αιτιολογία της κατάθεσης: ΚΑ15666/598

Χωρίς έκπτωση: 182,50€. Με έκπτωση: 20%: 146,00€, 25%: 136,90€)

Βήμα Τρίτο: Αποστέλλει ηλεκτρονικά στο info@learninn.gr το καταθετήριο και λαμβάνει μήνυμα έναρξης της εκπαίδευσής του/της.

Στοιχεία Λογαριασμού κατάθεσης διδάκτρων

Όνομα: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Tράπεζα: ALPHA BANK A.E., Υποκατάστημα: 101, Διεύθυνση: Σταδίου 40, 102 52, Αθήνα, Aριθμός Λογ/σμού : 802002001000227, ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227, Swift/BIC : CRBAGRAA


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανήκει στα E-learning προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Κ.Π.Α. http://www.cce.uoa.gr/

Πηγή: learninn