Επιλογή Σελίδας

Το Singularity University (SU) είναι μια παγκόσμια κοινότητα μάθησης και καινοτομίας που χρησιμοποιεί εκθετικές τεχνολογίες για να αντιμετωπίσει τις μεγαλύτερες προκλήσεις του κόσμου και να οικοδομήσει ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Αυτή η πλατφόρμα συνεργασίας δίνει τη δυνατότητα σε άτομα και οργανισμούς ανά τον κόσμο να μάθουν, να συνδέσουν και να καινοτομούν σε πρωτοποριακές λύσεις με τη χρήση τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και η ψηφιακή βιολογία. Προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα, μαθήματα και διασκέψεις κορυφής · προγράμματα επιχειρηματικής στρατηγικής, ηγεσίας και καινοτομίας · προγράμματα στήριξης νέων επιχειρήσεων και προώθησης κοινωνικών επιπτώσεων · και ειδήσεις και περιεχόμενο για το διαδίκτυο.

Η κοινότητα του SU περιλαμβάνει επιχειρηματίες, εταιρείες, παγκόσμιους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κυβερνήσεις, επενδυτές και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε περισσότερες από 127 χώρες. Με πάνω από 5.000 πρωτοβουλίες κοινωνικού αντικτύπου, η κοινότητα του SU οδηγεί σε θετικές αλλαγές στους τομείς της υγείας, του περιβάλλοντος, της ασφάλειας, της εκπαίδευσης, της ενέργειας, της διατροφής, της ευημερίας, του νερού, του διαστήματος, της αντιμετώπισης καταστροφών και της διακυβέρνησης.

Το Singularity University έχει την τύχη να έχει πρόσβαση σε κορυφαίους εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας και της ιατρικής, της τεχνολογίας, της κοινωνίας και των επιπτώσεων.

Διοργανώνεται μια τριήμερη εικονική σύνοδος κορυφής που θα αξιοποιήσει αυτό το απόθεμα γνώσης ώστε να μοιραστεί γεγονότα, να διευκολύνει τη συζήτηση, να απαντήσει σε ερωτήσεις και να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες γύρω από το COVID-19, καθώς και τον αντίκτυπο των επιδημιών και των πανδημιών, με μετρημένο και προσεγμένο τρόπο.

Η πρόσβαση στην εκδήλωση είναι ελεύθερη και ανοικτή σε όλους. Κάντε την εγγραφή σας εδώ.

Πηγή: Singularity University