Επιλογή Σελίδας

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο το #1 Δημόσιο Ίδρυμα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, προσφέρει περισσότερα από 50 Προγράμματα Σπουδών.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εδώ και 20 χρόνια παρέχει τη δυνατότητα αποκλειστικών διαδικτυακών σπουδών. Σπουδές που μπορούν να γίνουν από το σπίτι, χωρίς περιορισμούς χώρου και χρόνου μέσω του διαδικτύου.

Προγράμματα από 4 Σχολές στους κλάδους της Εκπαίδευσης, της Πληροφορικής, των Τεχνικών Έργων, της Ιστορίας και του Πολιτισμού, της Διοίκησης, του Τουρισμού αλλά και των Τεχνών.

Ισότιμο πτυχίο χωρίς την υποχρέωση της παρουσίας στην τάξη.

Ο κάθε φοιτητής οργανώνει το χρόνο του & σε συνεργασία με το Σύμβουλο Καθηγητή, σπουδάζει αναπτύσσοντας τις ικανότητές του, όχι μόνο στον τομέα που έχει επιλέξει, αλλά και στο γραπτό λόγο και στη χρήση της τεχνολογίας.

Τα Προγράμματα που θα προσφερθούν το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 θα ανακοινωθούν με το άνοιγμα των αιτήσεων στις 27 Μαρτίου 2020 με τη σχετική Πρόσκληση, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

Μέχρι τότε, ενημερωθείτε για όλα τα Προγράμματα που διαθέτει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Προπτυχιακά:

Μεταπτυχιακά:

Πλέον δίνεται η δυνατότητα στους επιστήμονες Κοινωνικών Επιστημών που έχουν δικαίωμα διορισμού στον κλάδο εκπαιδευτικών ΠΕ80 (φοιτητές και αποφοίτους), να αποκτήσουν Διδακτική και Παιδαγωγική Επάρκεια, παρακολουθώντας το νέο Ειδικό Πρόγραμμα «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ)» διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.

Τέλος, για πρώτη φορά φέτος θα προσφερθεί το Νέο Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής» ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες για αυτό.

Πηγή: ΕΑΠ