Επιλογή Σελίδας

Εγκύκλιος με οδηγίες για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εστάλη στα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας. Αφορά στην έναρξη της εξ αποστάσεως ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης προκειμένου να διατηρήσουν οι εκπαιδευτές και οι σπουδαστές την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες.

Στην εγκύκλιο, που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, Γεώργιος Βούτσινος, αναφέρεται ότι στις πλατφόρμες ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης του κάθε ΔΙΕΚ (Open eClass, Moodle κλπ) μπορεί να γίνεται ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτές, το οποίο θα αναρτάται για το κάθε μάθημα ειδικότητας προς μελέτη από τους σπουδαστές.

Επιπλέον, για τη διασφάλιση της αλληλεπίδρασης σπουδαστών και εκπαιδευτών θα δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης τεστ, ερωτηματολογίων ή εκπόνησης γραπτών εργασιών από τους σπουδαστές τις οποίες θα αναρτούν στην πλατφόρμα.

Πηγή: naftemporiki