Επιλογή Σελίδας

Πρώτη στάση στο αγαπημένο Μουσείο Παιχνιδιών

Δεύτερη στάση Discovery Children’s Museum

Τρίτη στάση Στοκχόλμη

Τέταρτη στάση Indianapolis

Πέμπτη στάση Λονδίνο

Έκτη στάση Σεούλ

Φτιάξτε το δικό σας Μουσείο Παιχνιδιών μαζί με τα παιδιά, ξεχωρίζοντας αγαπημένα παιχνίδια και χωρίζοντας τα ανά ηλικία. Μπορείτε να προσθέσετε στη δική σας έκθεση τα δικά σας παιχνίδια που είχατε ως παιδί ή να συζητήσετε με τα παιδιά σας ποια ήταν τα δικά σας αγαπημένα παιχνίδια όταν ήσασταν παιδί…

Πηγή: childit