Επιλογή Σελίδας

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά – Ολόκληρο το νέο πρόγραμμα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών «ανοίγει» 35 θέσεις και καλεί μεταπτυχιακούς φοιτητές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης οργανώνει και λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Διδακτική των Μαθηματικών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

Κατευθύνσεις:

 1. Διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 2. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση:
  aitisi.docMicrosoft Office document iconaitisi.docapplication/msword
 • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
 • Πιστοποιητικό κατοχής μίας ξένης γλώσσας από τις γλώσσες της Ε.Ε. στο επίπεδο Β2
 • Βιογραφικό σημείωμα τύπου EUROPASS:
  viografiko.docMicrosoft Office document iconviografiko.docapplication/msword
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: 2.400 ευρώ

Προθεσμία: Έως 29 Απριλίου 2020

Πηγή: workenter