Επιλογή Σελίδας

Μέσα από το νέο της project, η Παίδων Πολιτεία αποσκοπεί στο να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς με κάθε δυνατό τρόπο, δεδομένων των νέων αναγκών που προκύπτουν για χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, ξεκινώντας από την δημιουργία video με συμβουλές και τρόπους χρήσης, αλλά και ενσωμάτωσης διαφόρων προγραμμάτων, εφαρμογών και γενικά τεχνολογικών μέσων, στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία.

Πηγή: Παίδων Πολιτεία