Επιλογή Σελίδας

Οκτώ προπτυχιακά, 1 ειδικό και 37 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 προκηρύσσει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 29ης Μαΐου 2020 και ώρα 12 μ.

Αναλυτικές πληροφορίες στο eap.gr

Πηγή: eleftheriaonline