Επιλογή Σελίδας

Με στόχο την 15ωρη ταχύρρυθμη επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών μέσα απο την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας «τρέχει» τη διαδικασία.

Ηδη η Υπουργός Νίκη Κεραμέως, μαζί με την Μεικτή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου έχει ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία έχοντας τη σχετική εισήγηση στα χέρια της.

Συμφωνα με το σχεδιασμό, στόχος είναι να ξεκινήσει άμεσα η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα εκπαίδευσης από απόσταση.

Σημειώνεται ότι στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς θα χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης, οι οποίοι θα παρακολουθούν ένα πρόγραμμα το οποιο θα περιλαμβάνει κείμενα, βίντεο με παραδείγματα, διαφάνειες, συνεντεύξεις, εκπόνηση δραστηριοτήτων και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης.

Πηγή: voucherergasia