Επιλογή Σελίδας

Τρία Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ιατρική Σχολή, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και Τμήμα Επιστήμης Υλικών), το Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), συν-ίδρυσαν (ΦΕΚ 1122/τ. Β’/02.04.2020) και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ένα νέο, διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Βιο-Ιατρική Μηχανική. Το πρόγραμμα Master’s στην Βιο-Ιατρική Μηχανική θα διεξάγεται στο σύνολο του αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα και θα είναι, ανάλογα με την επιλογή κάθε υποψηφίου, επιπέδου 90 ή 120 πιστωτικών μονάδων και διάρκειας 15 ή 24 μηνών αντίστοιχα.

Πάνω από σαράντα καθηγητές και ερευνητές των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων θα διδάξουν στο νέο αυτό πρόγραμμα μεταφέροντας την υψηλή τους τεχνογνωσία σε τεχνολογία αιχμής στις αίθουσες διδασκαλίας. Ενδεικτική, της διεθνούς εμβέλειας του νέου αυτού προγράμματος είναι η σύσταση της συμβουλευτικής του επιτροπής (advisory board), η οποία πλαισιώνεται από διαπρεπείς καθηγητές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, καθώς και από κορυφαία στελέχη ηγετικών εταιριών του κλάδου, όπως είναι η General Electric και η Siemens.

Το πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής αποτελεί μια μεγάλη και αυξανόμενη δεξαμενή απασχόλησης. Ενδεικτικό της τάσης αυτής είναι ότι, ενώ σε όλα τα επαγγέλματα του μηχανικού η απασχόληση αυξάνεται κατά 9%, η απασχόληση στην Βιο-Ιατρική Μηχανική αυξάνεται κατά 27% παγκοσμίως.

Το νέο πρόγραμμα φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει τους αποφοίτους των ΑΕΙ (Ιατρικών, Πολυτεχνικών και Σχολών Θετικών Επιστημών) σε καινοτόμες τεχνολογίες υποστήριξης της ζωής και της υγείας, παρέχοντας ισχυρά εχέγγυα απασχόλησης στην έρευνα, στην βιομηχανία και στις νοσηλευτικές/διαγνωστικές μονάδες.

Περισσότερες πληροφορίες για την ακαδημαϊκή δομή, τον κανονισμό σπουδών, τη διαδικασία εισαγωγής, τα τέλη φοίτησης και τις διαθέσιμες υποτροφίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.bme-crete.edu.gr. Ερωτήματα μπορούν να αποστέλλονται και στο email info<στο>bme-crete.edu.gr. Η υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχει ήδη ξεκινήσει και ο αριθμός των εισαγομένων φοιτητών είναι περιορισμένος.

Πηγή: tuc