Επιλογή Σελίδας

Το εκπαιδευτικό υλικό για γονείς και παιδιά «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», αποτελεί μια πρωτοβουλία της Μονάδας Εκπαίδευσης για
το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Υπουργείο
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας) με τη συνεργασία της Παγκύπριας Σχολής Γονέων
και στοχεύει στην παιδαγωγική υποστήριξη των γονέων και των παιδιών, ιδιαίτερα των μικρών
ηλικιών, κατά την περίοδο της παραμονής μας στο σπίτι, για την αντιμετώπιση της διασποράς του
COVID-19, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την αυτοπροστασία μας και την προστασία των
δικών μας ανθρώπων.

Δείτε ΕΔΩ όλο το υλικό