Επιλογή Σελίδας

Δεκαπέντε θέσεις διαθέτει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Τμήμα Φιλολογίας λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Γλωσσολογία.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση συμμετοχής:
  aitisi.docxΑρχείοaitisi.docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου τουλάχιστον Γ1
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφα επιπλέον πτυχίων ή πιστοποιητικών
 • Αντίτυπα δημοσιεύσεων
 • Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 24 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως τις 6 Μαΐου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 210 7277836 και mardim@phil.uoa.gr

Πηγή: workenter