Επιλογή Σελίδας

Η ρύθμιση, που προβλέπει απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο, αφορά τους μαθητές σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία λόγω εκτάκτων ή απροβλέπτων γεγονότων.

Ειδικότερα, η ρύθμιση που κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως στη Βουλή

  • Προβλέπει εκτενέστερο θεσμικό πλαίσιο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ιδιαίτερα, δε, τώρα που προχωρούμε σε σταδιακή επαναλειτουργία σχολείων, με δυνατότητα για κάποιους μαθητές να απουσιάζουν για συγκεκριμένους λόγους. Ειδικότερα, προβλέπεται, όπως είχε αναγγελθεί, η δυνατότητα ταυτόχρονης διδασκαλίας σε μαθητές που συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε μαθητές που συμμετέχουν εξ αποστάσεως, σε περίπτωση επιδημικής νόσου. Μέριμνα του Υπουργείου είναι να μην μείνει κανείς μαθητής πίσω, να μην αποκοπούν από την εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές που πρέπει να παραμείνουν σπίτι. Επιπλέον, προβλέπεται, σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, η δυνατότητα συνολικής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, για όσο διαρκεί η έκτακτη ή απρόβλεπτη συνθήκη (π.χ. σε περίπτωση φυσικών καταστροφών). Επισημαίνεται ότι η διάταξη συντάχθηκε μετά από διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
  • Ρυθμίζει εκτενέστερα το πλαίσιο της άδειας ειδικού σκοπού για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα μπορούν να τη λάβουν, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του προϊσταμένου τους, ήτοι του διευθυντή.

Η τροπολογία κατατίθεται μαζί με το νομοσχέδιο του υπουργείο μετανάστευση και ασύλου που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή.

Ρύθμιση στα σχολεία για την πρόληψη επιδημιολογικών νόσων

Η ρύθμιση επιτρέπεται μόνον σε περίπτωση επιδημιολογικών νόσων σε περιόδους λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και αναφορικά με τα σχολεία, διαβεβαίωσε η Νίκη Κεραμέως. Το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα στην καραντίνα σημείωσε 643.871 συμμετοχές μαθητών καθημερινά.

Η υπουργός παιδείας, κατά την ανάπτυξη της τροπολογίας για τα σχολεία στη Βουλή, καθησύχασε δε, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Βίτσα και Χρήστο Γιαννούλη, πως δεν πρόκειται για ρύθμιση γενικής εφαρμογής.

Σε συμφωνία με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων η τροπολογία για τα σχολεία

Όπως είπε η υπουργός παιδείας πριν την κατάθεση της τροπολογίας υπήρξε συζήτηση με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και έτσι ορίζεται ρητά ότι δεν επιτρέπεται η καταγραφή ή αποθήκευση του μαθήματος από τα σχολεία σε τεχνικά μέσα παρά μόνο η ζωντανή μετάδοση ήχου και εικόνας σε πραγματικό χρόνο.

«Διασφαλίζουμε την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τη σύνδεση με τη φυσική τους τάξη και σε εκείνα τα παιδιά που δεν μπορούν να είναι στο σχολείο, είτε γιατί έχουν στο σπίτι άτομα που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο ή νοσούν τα ίδια» σημείωσε η Νίκη Κεραμέως.

Με την ίδια τροπολογία, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στο εκπαιδευτικό προσωπικό που ασχολείται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στα σχολεία όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης, τυπικής ή μη τυπικής, και της κατάρτισης.

Πηγή: iefimerida