Επιλογή Σελίδας

Υποτροφίες άνω των 2 εκατομμυρίων από το ΕΚΠΑ

Υποτροφίες: Υποτροφίες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ διατέθηκαν το 2019 από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αξιοποίηση της περιουσίας των Κληροδοτών και Δωρητών.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων διαχειρίζεται συνολικά 108 κοινωφελείς περιουσίες, οι οποίες αποτελούνται από κληροδοτήματα, κληρονομιές και δωρεές που έχουν συγκεκριμένο σκοπό,
σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη ή δωρητή, καθώς και κανόνες χρηστής και επιμελούς διαχείρισης. Πρόκειται για κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης, στα οποία περιλαμβάνεται κινητή και ακίνητη περιουσία. Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της βούλησης των κληροδοτών και δωρητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, το έτος 2019:

  1. Χορηγήθηκαν υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
    φοιτητές, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες, συνολικής αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ.
  2. Αξιοποιήθηκαν μία σειρά ακινήτων των κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, με την ολοκλήρωση ιδιαίτερα
    σημαντικών μισθώσεων.

Συγκεκριμένα χορηγήθηκαν, σε όλα τα επιστημονικά πεδία, υποτροφίες σε φοιτητές αξίας 2.260.000 ευρώ:

Για σπουδές εντός Ελλάδος:

  • 1.789.560 ευρώ για προπτυχιακές σπουδές.
  • 193.151 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές.

Για σπουδές στο εξωτερικό:

  • 4.800 ευρώ για προπτυχιακές σπουδές.
  • 224.687 ευρώ για μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι υπότροφοι της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών πλησιάζουν τον αριθμό των 290 φοιτητών.

Επιπροσθέτως, απονεμήθηκαν χρηματικά βραβεία αξίας 47.000 ευρώ σε 4 φοιτητές και 7 επιστήμονες, οι οποίοι διακρίθηκαν για τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και τη συγγραφή επιστημονικών έργων αντίστοιχα και διατέθηκε το ποσό των 240.000,00 ευρώ για εξοπλισμό ερευνητικών εργαστηρίων, πανεπιστημιακών νοσοκομείων, εκτυπώσεις επιστημονικών εργασιών και προμήθεια ακαδημαϊκών βιβλίων.

«Οι υποτροφίες αυτές αποτελούν σταθερά τα τελευταία χρόνια», όπως τόνισε ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Μ.-Α. Δημόπουλος, «αναγνώριση και επιβράβευση της προσπάθειας των φοιτητών που διακρίνονται και συνάμα είναι και μια σημαντική ενίσχυση. Έτσι, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πάντα με διαφάνεια την περιουσία των Κληροδοτών και Δωρητών, που εμπιστεύθηκαν το αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της Χώρας και διέθεσαν την περιουσία τους για την Ανώτατη Παιδεία».

Πηγή: foititikanea