Επιλογή Σελίδας

Ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στους κλάδους των Logistics, της Διαχείρισης Ενέργειας και του Project Management που αποτελούν αναμφίβολα τομείς αιχμής στο σύγχρονο εργασιακό και οικονομικό περιβάλλον, τόσο στη χώρα μας, όσο και διεθνώς, ξεκινάει σύντομα στο πανεπιστήμιο Πειραιώς. Οι εκπρόσωποι του δε αναφέρουν ότι αποτελεί αδήριτη ανάγκη η εκπαίδευση επαγγελματιών στους παραπάνω τομείς, ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία» του Πανεπιστημίου Πειραιώς φιλοδοξεί να αποτελέσει βασική πηγή άντλησης στελεχιακού δυναμικού υψηλού επιπέδου για επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, λέει χαρακτηριστικά ο διευθυντής του, καθηγητής Γιώργος Χονδροκούκης.

Σε αυτό συμβάλλει, τόσο το εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα σπουδών που εστιάζει σε κατευθύνσεις υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα µας και διεθνώς (Logistics Management, Energy & Environmental Management, Project Management & Product Development), όσο και το ακαδημαϊκό προσωπικό με διακρίσεις στον τομέα του. Παράλληλα όμως, στη διάρκεια του προγράμματος διοργανώνονται και ποικίλες δραστηριότητες, όπως σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά ταξίδια, ασκήσεις προσομοίωσης, εταιρικές επισκέψεις κλπ.

Πληροφορίες για τη λειτουργία του μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι στην γραμματεία του πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και λεπτομέρειες πάνω στους τομείς που καλύπτει

Πηγή: in.gr