Επιλογή Σελίδας


– Οι οδηγίες αθλητικής προετοιμασίας

– Οι διευκρινιστικές οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου που αφορά στο ιατρικό ιστορικό και την ιατρική βεβαίωση.

– Το έντυπο ιατρικού ιστορικού αθλούμενου/ης και τεχνικού προσωπικού.

-φόρμα ιατρικής βεβαίωσης

 Το σχετικό link στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

Πηγή: ΥΠΑΙΘ