Επιλογή Σελίδας

Ο δείκτης ισότητας των φύλων για το 2019, κατατάσσει την Ελλάδα στην τελευταία θέση της ΕΕ-28. Η χώρα μας εμφανίζει μια από τις μεγαλύτερες διαφορές στα ποσοστά απασχόλησης γυναικών–ανδρών. Το 2018 το 23,7% των γυναικών του ενεργού πληθυσμού ήταν άνεργες σε σύγκριση με το 14,7% των ανδρών.

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, η οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα οδήγησαν σε υψηλά ποσοστά ανεργίας και υποαπασχόλησης των γυναικών, πολλές από τις οποίες κλήθηκαν να καλύψουν το έλλειμμα κοινωνικών υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών και των εξαρτώμενων ατόμων (ηλικιωμένων, ασθενών κ.ά.). Στην Ελλάδα το 85% των γυναικών ασχολούνται με τη μαγειρική και το σπίτι κάθε μέρα τουλάχιστον 1 ώρα σε σύγκριση με το 16% των ανδρών. Ο χρόνος που οι άνδρες φροντίζουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους στην Ελλάδα είναι μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ. Η μη αμειβόμενη εργασία στο πλαίσιο της φροντίδας της οικογένειας διογκώνεται και δυσχεραίνεται η εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής/ιδιωτικής ζωής.

Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της μητρότητας συχνά δεν εφαρμόζεται και παρατηρούνται διακρίσεις σε βάρος εγκύων γυναικών ή με οικογενειακές υποχρεώσεις, ειδικά σε υψηλόβαθμες θέσεις. Οι γυναίκες κάτω των 30 και άνω των 50 αντιμετωπίζουν διπλή διάκριση λόγω φύλου και ηλικίας. Οι τελευταίες διαθέσιμες μετρήσεις επιβεβαιώνουν το χάσμα αμοιβής για ίση εργασία εις βάρος των γυναικών. Οι Ελληνίδες κατέχουν την τελευταία θέση της ΕΕ-28 στη συμμετοχή σε θέσεις εξουσίας (πολιτική, διοικητικά συμβούλια εταιρειών, υψηλόβαθμες θέσεις κ.λπ.).

Η βία κατά των γυναικών υφίσταται, όμως συχνά αποκρύπτεται λόγω φόβου για το στίγμα ή για να μη διαταραχθεί η οικογένεια. Αντίστοιχα, δεν καταγγέλλονται περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία λόγω φόβου απόλυσης.

Το επίπεδο εκπαίδευσης των κοριτσιών είναι γενικά υψηλό (52% απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), αλλά η φοίτηση σε θετικές επιστήμες και μηχανική είναι πολύ περιορισμένη.

Η 65χρονη Ελληνίδα έχει προσδόκιμο ζωής άλλα 21,3 έτη, όμως μόνο το 1/3 αυτών θα είναι απαλλαγμένα από αναπηρίες (Προφίλ υγείας 2019, Ελλάδα). 25,4% των γυναικών παρουσιάζουν πρόβλημα στα οστά, στις αρθρώσεις ή στους μυς, το οποίο προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε από την εργασία τους (ΕΛΣΤΑΤ). Το 30% της συνολικής επιβάρυνσης από ασθένειες στην Ελλάδα συνδέεται με τη συμπεριφορά, με διατροφικούς κινδύνους και με έλλειψη σωματικής άσκησης (Ινστιτούτου Μέτρησης και Αξιολόγησης της Υγείας). Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τις ευρωπαϊκές μετρήσεις (ετήσια έκθεση του 2019 για την ισότητα φύλων, εξαμηνιαίο δελτίο δεδομένων συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό).

Η Ελλάδα υστερεί στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών σε σχέση με άλλα κράτη της ΕE, τα πρότυπα και στερεότυπα διάκρισης τείνουν να διαιωνίζονται, ενώ δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα ενδυνάμωση νέων γυναικών σε ολόκληρο το φάσμα των ζητημάτων ισότητας των φύλων. Η ολιστική ενδυνάμωση είναι επιτακτική ανάγκη.

Το WOMENTORS είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύσει στην πολύπλευρη ενδυνάμωση νέων γυναικών μέσω εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για μεγαλύτερη συμμετοχή, λήψη αποφάσεων, δύναμη και δράση, ώστε να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της ζωής τους σε σχέση με την οικονομική τους δραστηριότητα, το δημόσιο/πολιτικό χώρο που έχουν στη διάθεσή τους, την εναρμόνιση του επαγγελματικού με τον οικογενειακό/προσωπικό χρόνο, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην εργασία και σε όλους τους τομείς της ζωής και την υγεία τους.

Στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση νέων γυναικών και η δημιουργία δικτύου γυναικών που θα ασκούν δια βίου και αυτόνομα συνηγορία για τα δικαιώματα της γυναίκας.

  • 177 νέες φοιτήτριες θα εκπαιδευθούν ως Leaders και θα αναλάβουν δράση για την ισότητα των φύλων, οργανώνοντας σεμινάρια ολιστικής ενδυνάμωσης για 50 νέες γυναίκες η καθεμία. Έτσι θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο 9.000 γυναικών 18-35 ετών, που θα συμμετάσχουν σε δράσεις ενδυνάμωσης σε 12 πόλεις της Ελλάδας.
  • Οι γυναίκες αυτές θα διακινήσουν βίντεο προβολής θετικών γυναικείων προτύπων σε συνολικά 35.000 νέες γυναίκες.
  • 4.000 κορίτσια και ισάριθμα αγόρια ηλικίας 12-18 ετών θα ενημερωθούν για τα δικαιώματα του ανθρώπου, με εστίαση σε αυτά που στην περίπτωση της γυναίκας καταπατώνται και για τα δεδομένα σχετικά με τις διακρίσεις κατά των γυναικών στην Ελλάδα
  • 25 γυναίκες με γνώσεις ενδυνάμωσης θα αναλάβουν συντονιστικό, συμβουλευτικό και εποπτικό ρόλο σε τοπικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή δέχεται αιτήσεις συμμετοχής μέχρι τις 30 Ιουλίου από νέες γυναίκες οι οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν ως Leaders και να αναλάβουν από τον Οκτώβριο του 2020 ηγετική δράση, οργανώνοντας μέσα σε 2 έτη σειρά σεμιναρίων ενδυνάμωσης για 50 νέες γυναίκες η καθεμία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο info@womentors.gr .


Το έργο WOMENTORS υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Ίδρυμα Λαμπράκη και εταίρο την Αποστολή «Άνθρωπος».

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.