Επιλογή Σελίδας

Δύο υποτροφίες ύψους €15.000 η κάθε μία, διάρκειας ενός έτους, προκηρύσσει η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA.

Τιμώντας τους αείμνηστους Γιώργο Π. Λιβανό, Ιδρυτή της και Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλο, Επίτιμο Πρόεδρο της.

Αφορά όσους θέλουν να ενταχθούν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Master’s στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Μεγάλη Βρετανία, στους ακόλουθους κλάδους:

 • Ναυτιλιακές σπουδές, στη μνήμη του Γιώργου Π. Λιβανού
 • Περιβαλλοντικές επιστήμες, στη μνήμη του Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Υποψήφιοι έως 27 ετών
 2. Δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή και έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (βαθμό «Λίαν Καλώς» (7,5)
 3. Χρόνος απόκτησης του πτυχίου και η σειρά κατάταξης μεταξύ των αποφοίτων
 4. Οικονομική κατάσταση

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Υπογεγραμμένη αίτηση
 • Βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήμιο
 • Πτυχίο γνώσης ξένων γλωσσών
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους
 • Πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών
 • Βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία επικοινωνίας

Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να αποσταλούν στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA, Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη 17121 (τηλ. 210 9343088).

Αιτήσεις έως την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.

Πηγή: workenter