Επιλογή Σελίδας

Δύο μεταπτυχιακά χωρίς δίδακτρα: Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, ξεκινώντας από την 1η Ιουνίου 2020 με διάρκεια μέχρι τις 20 Ιουλίου 2020.

A. Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την απώτατη προϊστορία έως την ύστερη αρχαιότητα

Το ΠΜΣ: «Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την απώτατη προϊστορία έως την ύστερη αρχαιότητα» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 διαγωνισμό εισαγωγής 45 σπουδαστών στο ΠΜΣ.

Το ΠΜΣ επανιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 (ΦΕΚ: 1729, τ. Β΄ 17-5-2018) και λειτουργεί χωρίς δίδακτρα, βάσει του Νόμου 4485/2017 και του Κανονισμού του (ΦΕΚ 1887, τ. Β΄, 24-05-2018).

Ειδικεύσεις

Οι ειδικεύσεις που περιλαμβάνει το ΠΜΣ είναι:

Προϊστορική Αρχαιολογία (21 εισακτέοι)

Κλασική Αρχαιολογία (15 εισακτέοι)

Αρχαία Ιστορία (9 εισακτέοι)

Αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα από: 1-6-2020 έως και 20-7-2020.

Μπορείτε να βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε να βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Β. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης

Το ΠΜΣ: «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 διαγωνισμό εισαγωγής 30 σπουδαστών.

Το ΠΜΣ ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (ΦΕΚ: 2060, τ. Β΄ 7-6-2018) και λειτουργεί χωρίς δίδακτρα, βάσει του Νόμου 4485/2017.

Ειδικεύσεις

Οι ειδικεύσεις που περιλαμβάνει το ΠΜΣ είναι:

Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος (18 εισακτέοι)

Ευρωπαϊκή Ιστορία (8 εισακτέτοι)

Ιστορία της Τέχνης (4 εισακτέοι)

Αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα από: 1-6-2020 έως και 20-7-2020.

Μπορείτε να βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε να βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Πηγή: especial