Επιλογή Σελίδας

Οι φορείς των Σελιανιτίκων προκηρύσσουν την ετήσια υποτροφία «Κωνσταντίνος Σταματακόπουλος», που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Κωνσταντίνου Σταματακόπουλου του Χρήστου και της Σοφίας, μαθητή της Β΄Λυκείου που απεβίωσε πρόωρα σε τροχαίο ατύχημα στις 6 Μαΐου 2010.

Δικαιούχοι και διαδικασία

Υποψήφιοι δικαιούχοι της υποτροφίας είναι απόφοιτοι Λυκείου, οι οποίοι έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στο δημοτικό διαμέρισμα Σελιανιτίκων για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν και εισέρχονται σε πανεπιστημιακές ή τεχνολογικές σχολές, λαμβάνοντας την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των υπόλοιπων συνυποψηφίων τους, έτσι όπως τη δίνει το Λύκειο.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  υποβάλλονται στα γραφεία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Σελιανιτίκων, αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Η επιλογή του επικρατέστερου υποψηφίου, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, θα γίνει από επιτροπή, τα μέλη της οποίας  προέρχονται από τους συμμετέχοντες φορείς.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Σελιανιτίκων ή στο τηλέφωνο 6934017414.

Πηγή: filodimos